Stát zastoupený Správou úložišť radioaktivních odpadů vybírá z devíti lokalit, kde by postavil konečné hlubinné úložiště pro tisíce tun vysoce radioaktivních odpadů. Bohužel chybí jasná a nezpochybnitelná pravidla dávající potřebná práva obyvatelům vybraných obcí hájit svoji budoucnost.

Aktuality

16.09.2021

Nóta na ministerstvo. Další pokračování odporu proti úložišti jaderného odpadu v lokalitě Hrádek

Zdroj. rozhlas.cz. Starostové z lokality Hrádek jihozápadně od Jihlavy chtějí poslat nótu na ministerstvo životního prostředí. Akt souvisí s úložištěm jaderného paliva.

07.09.2021

Tam, kde má být úložiště Hrádek, je zdroj vody, ukázala nalezená mapa. Stát ale přípravu nestaví

Zdroj: rozhlas.cz. Na začátku 80. let bylo vyhlášené pásmo chránící zdroje pitné vody pro část Jihlavska. V průběhu let se na něj ale zapomnělo a v nových digitálních mapách už není.

06.09.2021

Lokalita Hrádek se dál brání úložišti: SÚRAO opomněla pásmo chránící povodí řeky Jihlavy

Zdroj: jihlavska.drbna.cz. Obce z lokality Čertův Hrádek na Jihlavsku, která je jedním ze zvažovaných míst pro vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu, se dlouhodobě brání svému výběru především s odkazem na to, že stavba ohrozí národní zdroje pitné vody. Jejich právní zástupce Luboš Kliment dnes sdělil, že podle něj Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) při posuzování území opominula pásmo chránící povodí řeky Jihlavy. Správa úložišť sdělila, že vodní zdroje chrání zákon a SÚRAO při své činnosti postupuje podle zákona.

06.09.2021

Odhalení zásadních pochybení SÚRAO

JIHLAVSKU HROZÍ ZTRÁTA 600 TÍSÍC KUBÍKŮ PITNÉ VODY ROČNĚ. Již v rámci přípravy strategie a revize veškerých podkladových materiálů, které byly použity SÚRAO za účelem výběru a posouzení jednotlivých lokalit, vzniklo podezření na zásadní pochybení v postupu SÚRAO. Konkrétně se jednalo o zásadní vady podkladových materiálů k doložení existence významných zdrojů pitné vody v okolí hlubinného úložiště v lokalitě (ČERTŮV) HRÁDEK.

18.08.2021

Zpravodaj JADERNÝ ODPAD 1/2021

První letošní číslo zpravodaje Jaderný odpad, které vydáváme primárně pro obyvatele a krajské politiky z míst, kde by jaderný odpad mohl skončit, přináší informace z členského shromáždění Platformy proti hlubinnému úložišti a ozřejmuje její postoj k návrhu SÚRAO na lokální pracovní skupiny. Také zveřejňuj zhodnocení letošní červencové protestní akce v lokalitě Březový potok a rozhovor s Josefem Bernardem, náměstkem hejtmanky Plzeňského kraje, který při té příležitosti vznikl. Na závěr se pak podíváme do sousedního Bavorska.

18.08.2021

Proces hledání úložiště v Německu se zadrhává

Množí se zprávy z Německa, že se tamní proces hledání úložiště poněkud zadrhává. Kritizována je hlavně netransparentnost, ale podstatou je, že nikdo ve své blízkosti jaderný odpad nechce. Pokud mohu soudit, je totiž tamní proces ve srovnání s  tím českým neporovnatelně průhlednější. Dva články z německého tisku z poslední doby přeložila Gabriela Reitinger z OIŽP.

17.08.2021

Durynsko požaduje více informací k hledání jaderného úložiště

Po celém německém území se hledá vhodná lokalita pro stavbu konečného úložiště vysoce radiaktivních odpadů. Dvě lokality, v kterých se prověřuje horninové podloži, se nachází také v Durynsku. To se zde postaralo o pozdvižení

05.08.2021

Politika územního rozvoje ČR a hledání úložiště

Před několika málo dny, v polovině července, schválila Vláda ČR aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR. Pro Kraj Vysočina obsahuje dokument hned několik důležitých pasáží, z nichž nejzásadnější je ta týkající se případného budoucího výběru finální a záložní lokality pro hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva.

23.07.2021

Názor obyvatel v lokalitě Březový potok se nemění

Připravili jsme pro vás zhodnocení 18. ročníku protestní akce akce proti hlubinnému úložišti v lokalitě Březový potok z pera Františka Káby, předsedy spolku Jaderný odpad, děkujeme nechceme!

10.07.2021

Úložiště tady nechceme, protestovali lidé na Horažďovicku

Zdroj: plzensky.denik. Stovky lidí protestovaly v sobotu odpoledne v Maňovicích na Horažďovicku proti hlubinnému úložišti jaderných odpadů. Oblast Březového potoka je totiž jednou ze čtyř lokalit v České republice, vytipovaných pro výstavbu tohoto zařízení. Právě poblíž Maňovic by mělo být centrum celého podzemního úložiště.