Chanovice - pěší pochod proti úložišti

  Jménem Obce Chanovice Vás zveme tuto sobotu 4. ledna 2020 na protestní pěší pochod v Pošumaví.
  Start v zámeckém areálu v Chanovicích.
  Jedná se již o 17. ročník protestní akce na tzv. lokalitě Březový potok.
  Trasa je volena tak, aby byla ukázána plocha přes 300 hektarů. Což má být podzemní plocha na ukládání radioaktivních odpadů až na 100.000 let.

  Od roku 2003 hrozí nebezpečí budování gigantického úložiště radioaktivních odpadů na území naší obce a dalších pěti obcí sousedních, celkem území 17 vesnic. Po celou dobu, co nám byl oznámen nátlakový záměr státu, voláme především po:
  - zákonných právech obcí a jejich občanů v celém procesu
  - po kompletním a závazném systému celého procesu

  Zmatečnost a nedůslednost celého procesu způsobuje i politická nestabilita v ČR. Vždyť od roku 2003 se vystřídalo 12 ministrů na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Letos jmenovaný ministr Havlíček slíbil v létě připravit zákon, který by řešil i rovnoprávnější postavení obcí. Ale žádná připomínka obcí není akceptována – viz stanovisko v příloze.
  V rámci vytváření zdání, že stát postupuje otevřeně, byl ředitelem Prachařem jmenován tzv. „Poradní panel expertů“. Do něj určil ředitel Prachř šest členů a jednoho mohli jmenovat zástupci 53 měst a obcí z 9 lokalit určených SÚRAO v ČR – viz stanovisko v příloze.
  Vše je organizováno Správou úložišť radioaktivních odpadů vedenou letos jmenovaným staronovým ředitelem Prachařem. Což je instituce, které dlouhodobě představitelé dotčených obcí z Horažďovicka nedůvěřují – viz dopis v příloze.

  Přesto chce ministr Havlíček, bez jasných pravidel a zákona, letos do poloviny roku rozhodovat o vhodnosti jednotlivých lokalit a vybírat vhodná a vhodnější místa. A to stále bez zákona a stanovených práv obcí.

  Odpověď na jeden z mnoha dotazů na Petra Kláska:
  Jak po těch letech vidíš posun v řešení problému, kam s vyhořelým radioaktivním palivem?
  Připadá mi, že pracovníci SÚRAO a odpovědní představitelé MPO a střídající se politici ani k řešení nechtějí dojít. Stále není žádný výsledek. Utrácejí se každý rok stovky miliónů korun.
  A dát zákonná práva obcím, to nikdo z čelních politiků neřešil a neřeší.
  Zprůhlednit celý proces, principy hodnocení a výběru způsobu a místa ukládání, též neznáme.

  Vzpomínáme 30 let od Listopadu 1989. Jako přímý a aktivní účastník listopadových událostí jsem v případě „úložiště“ velmi zklamán nedemokratickými postupy státních institucí.

  Petr Klásek, starosta obce Chanovice

   

  Jménem Obce Chanovice děkuji všem, kteří přišli podpořit včera společné snažení obcí z lokality tzv. Březový potok na protestní pěší pochod v Pošumaví.

  Jednalo se již o 17. ročník protestní akce a přišlo cca 450 účastníků.

  Po celou dobu, co nám byl oznámen nátlakový záměr státu, voláme především po:
  - zákonných právech obcí a jejich občanů v celém procesu
  - po kompletním a závazném systému celého procesu

  Letos jmenovaný ministr Havlíček slíbil v létě připravit zákon, který by řešil rovnoprávnější postavení obcí. Ale žádná připomínka obcí není akceptována.
  V rámci vytváření zdání, že stát postupuje otevřeně, byl ředitelem Prachařem jmenován tzv. „Poradní panel expertů“. Do něj určil ředitel Prachař šest členů a jednoho mohli jmenovat zástupci 53 měst a obcí z 9 lokalit určených SÚRAO v ČR. Úsměvné.
  Přesto chce ministr Havlíček, bez jasných pravidel a zákona, letos do poloviny roku rozhodovat o vhodnosti jednotlivých lokalit a vybírat vhodná a vhodnější místa. A to stále bez zákona a stanovených práv obcí.

  Vzpomínáme 30 let od Listopadu 1989. Jako přímý a aktivní účastník listopadových událostí jsem v případě „úložiště“ velmi zklamán nedemokratickými postupy státních institucí.

  Petr Klásek, starosta obce Chanovice

  Z médií:

  Česká televize, 4. 1. 2020: Zprávy ve 12 (od 6:30 min)

  Česká televize, 4. 1. 2020: Zprávy v 18:00 (od 11:00 min)

  Události České televize 4. 1. 2020.

   


  Přílohy ke stažení