Do Jihlavy dorazí čerti z Čertova hrádku...

  ...tento rok již 5.11. a ne až 5.12. jak jsme zvyklý.

  Dne 5.11.2019 v 15.45. navštíví primátorku, aby jí předali zprávu od samotného Lucifera.

  Čertovská návštěva by mohla souviset s tím, že se v Jihlavě uskuteční dne 13.11.2019 veřejné jednání k problematice úložiště radioaktivních odpadů, které se má nacházet pod Čertovým hrádkem. Nebo je skutečný důvod návštěvy jiný? Co je tím vodním dílem velikým, které zajistí dostatek vody budoucím generacím?

  Čerti natočili i upoutávku na Čertův hrádek na facebooku, ta je k dispozici zde

   

  Vážená Purkmistryně, vážení konšelé
   
  Jako mluvčí hrádku čertova, Lucius Subulkus, jsem pověřen přečísti Vám tuto zprávu : 

  Po staletí v našich kopcích Jihlavští havíři stříbro kutali, nikdy však hranic nepřekročili a do našich podzemních prostor nezasahovali. V dobrém jsme s nimi vycházeli a ve vzájemném respektu vedle sebe pokojně žili. Dnes musíme vycházet na povrch mezi lidi a upozorňovat na tu nehoráznost, že do krajiny chráněné, která je nám domovem a srdcím našim nejbližší nečistota největší vnesena býti má. Snahou naší je uchrániti krajinu nenahraditenou po budoucí pokolení.

   My, Čerti z Hrádku čertova vítáme všechny plány, které budou ku prospěchu kraji zdejšímu. Sucho trápilo a ještě trápiti bude mocné královské město Jihlavu a jeho šíré okolí. Toto sucho strašlivé už dnes působí zkázu stromům všem a vody bude nedostatek nepředstavitelný! Proto v rajónu našem dovolíme zbudovati vodní dílo veliké! Toto dílo budeme na věky chrániti a strážiti, aby Vaše potomstvo v městě Jihlavě a šírém okolí jeho dostatek vody mělo a aby Váš celý kraj po budoucí generace vzkvétal. Společně tedy ochraňme krajinu chráněnou našimi předky po celé generace pro pokolení budoucí.

  Kontaktní osoba - starosta z Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák - 777315782.