Durynsko požaduje více informací k hledání jaderného úložiště

   

  Po celém německém území se hledá vhodná lokalita pro stavbu konečného úložiště vysoce radiaktivních odpadů. Dvě lokality, v kterých se prověřuje horninové podloži, se nachází také v Durynsku. To se zde postaralo o pozdvižení.

  Erfurt (dpa) – Durynsko požaduje v případě hledání jaderného úložiště větší transparentnost ze strany pověřené Spolkové společnosti pro konečné skladování BGE. Vyplývá to z dopisu státního tajemníka pro životní prostředí Olafa Moellera, adresovaného společnosti BGE. Ministerstvo životního prostředí reagovalo na tiskové prohlášení BGE, podle kterého se dvě lokality, ve kterých bude společnost BGE prověřovat horninové podloží nachází právě v oblasti Durynska.

  Už zjištění, že durynská pánev byla vložena se seznam oblastí, kde se bude zjišťovat vhodnost solných struktur vyvolalo v místních obyvatelích obavy, že by se zde v budoucnu mohlo stavět jaderné úložiště, stojí v dopisu Moellera. Durynsko chce přesně znát kritéria, podle kterých byly jednotlivé oblasti vybírány.

  Konkrétně chce společnost BGE zkoumat draselné a solné oblasti v durynské pánvi a jednu oblast s krystalickou horninou. Rozhodnutím se na podnět frakce SPD ve středu zabýval durynský zemský sněm. SPD požadovala zavedení Aktuální hodiny s názvem „Jak chránit durynské zájmy při hledání jaderného úložiště“.

  Podle poslance SPD Dennyho Moellera nebyl při výběru oblastí dostatečně zohledněn princip způsobitele (pozn. překladatele: tedy toho, kdo vytváří jaderné odpady). V Durynsku se totiž mezi pohořími Harz a Rhoen nenachází žádné jaderné elektrárny a kromě toho spolkové země nemohly spolurozhodovat o širokém využívání jaderných elektráren v zemi.

  Podle Spolkové společnosti BGE se nachází oblasti určené k dalšímu vývoji metod, v kterých se dále bude dále zkoumat horninové podloží, v celkem pěti spolkových zemích. Data z průzkumů mají pomoci vyvinout metody pro zúžení výběru lokalit a odpovídající bezpečnostní koncepty. Kromě Durynska se jedná o Bádensko Wuertembersko, Bavorsko, Sasko a Dolní Sasko. Společnost BGE zdůraznila, že se v případě těchto oblastí pro vývoj metod nejedná o užší výběr lokalit pro stavbu úložiště.

  V Aktuální hodině frakce CDU prohlásila, že je proti jadernému úložišti v Durynsku. Podle frakce bylo velkým pochybením, že durynské ministerstvo životního prostředí nebylo zahrnuto do plánování ohledně stanovování jednotlivých průzkumných oblastí. „Frakce CDU nepovažuje spolkovou zemi Durynsko za vhodné místo pro stavbu konečného úložiště vysoce radioaktivních odpadů,“ zdůraznila poslankyně CDU Christina Tasch.

  https://www.welt.de/regionales/thueringen/article232636981/Thueringen-verlangt-mehr-Informationen-zur-Endlagersuche.html?icid=search.product.onsitesearch

  přeložila Gabriela Reitinger z OIŽP