Hrozí vyřazení spolků z řízení

  Umístění benzínové pumpy nebo supermarketu, skládky nebo revitalizace městského parku ve vašem okolí? To jsou otázky, do kterých jste doposud měli možnost jako občané nebo spolky zasahovat.  Začátkem dubna budou poslanci hlasovat o novelizaci stavebního zákona - jestli ji schválí, ztratíte právo se zapojovat do řízení o vašich lokálních záležitostech.

  V poslanecké sněmovně míří do třetího a závěrečného čtení vládní návrh stavebního zákona, při kterém bude díky pozměňovacím návrhům hlasováno i o změně zákona o ochraně přírody a krajiny.

  Konkrétně se jedná o změnu § 70, který je klíčový při možnosti veřejnosti zapojit se do řízení týkajících se životního prostředí a dává jim možnost se v těchto řízeních vyjadřovat.

  O tomto návrhu se bude hlasovat pravděpodobně již na začátku dubna. Nesouhlasíme s předloženým návrhem, protože podle nás zásadně narušuje občanskou společnost a popírá jedno ze základních lidských práv.

  Je tak nutné vyzvat poslance, aby pro tento pozměňovací návrh nehlasovali a zachovali současnou úroveň účasti veřejnosti. Z tohoto důvodu vznikla iniciativa Platforma 21, která má za cíl sdružit organizace a občany, kteří s touto změnou nesouhlasí. Výzvu naleznete v příloze.

  I vy se tak můžete zapojit. Stačí vyplnit dotazník na webu platformy21.

  Děkujeme.