Jaderný odpad: odpor roste

  Vyšlo: 06.05.2023 

  Obce nechtějí terénní průzkum pro úložiště radioaktivních odpadů

  TEMELÍN Začal terénní průzkum kolem lokalit vytipovaných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Ministerstvo životního prostředí v těchto dnech zaslalo příslušným obcím žádost o zahájení geologických prací. Přípravy pro určení vybraného místa skládky má na starosti Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). V Jihočeském kraji si vybrala lokalitu Janoch nedaleko Temelína. Další jsou Horka a Hrádek na Vysočině a Březový potok v Plzeňském kraji. Všechny obce s průzkumem nesouhlasí.
  „Je nutné vědět, jak je hornina pevná, jestli je někde porušená, jak v ní proudí voda a jaké je přesně její složení. A především, jak všechny parametry ovlivňuje hloubka,“ vysvětluje průzkum vedoucí oddělení geologie SÚRAO Marek Vencl.
  Finální lokalitu chce stát vybrat do roku 2028 a hlubinné úložiště postavit do roku 2050. Jeho podzemí obsáhne dva až tři kilometry čtvereční, povrchová plocha má zabrat 15 až 20 hektarů. U lokality Janoch to znamená, že pokryje čtyři katastry – Dřítně, Hluboké nad Vltavou, Olešníku a nejvíc Temelína. Celkem průzkum zabere více než 22 čtverečních kilometrů.¨

  „Průzkum odmítáme“

  ¨O postoji k žádosti o stanovení průzkumu území pro zvláštní zásahy do zemské kůry jednala v těchto dnech zastupitelstva dotčených obcí. Stanovisko Hluboké nad Vltavou podepsal starosta Tomáš Jirsa. Podle něj je už několik let neměnné a záporné. „Zastupitelstvo záměr zahájit průzkumné práce v lokalitě Janoch odmítá,“ stojí v usnesení. Z 19 přítomných bylo 16 proti průzkumu, jeden se zdržel a dva byli pro. Proti hlasoval i Jirsa.

  „Je to hlavně kvůli obavám z nepokojů, medializace a odporu aktivistů. Mám ještě na paměti tyto události, když se stavěla temelínská elektrárna. Takovou pozornost tady nepotřebujeme,“ míní Jirsa.
  Všemi hlasy odmítli průzkumné práce zastupitelé Olešníku. Už dříve k plánům na hlubinné úložiště na jejich katastru zdůraznili, že mají území zdevastované ekologickou zátěží po úpravně uranových rud. Další podobné projekty by podle nich zničily rozvoj obce.
  Podobně zamítli žádost zastupitelé Temelína. Některým vadí, že nemají bližší informace o projektu. „Vadí mi, že vrty tady ohrozí spodní prameny vody. Bydlím v Nové Vsi na hranici plánovaného úložiště, kde chybí veřejný vodovod,“ postěžovala si Kateřina Faktorová.
  Obavy o vodu i bydlení má také Kateřina Vernerová ze samoty Coufalka u zaniklé obce Knín. Do statku u lesa se stěhovala v roce 2014, když hledala klid v přírodě. Má dvě děti a chová domácí zvířata. „V té době se tady o úložišti nemluvilo, v seznamu vytipovaných lokalit se objevilo až před dvěma lety. Areál má stát 250 metrů od mého domu. SÚRAO mi sdělilo, že mi postaví protihlukovou zeď. A v okolí vykácí 20 hektarů lesa,“ říká Vernerová.

  Obce chtějí silnější pozici

  Obce a spolky z vytipovaných lokalit vystupují už několik let proti takzvanému atomovému zákonu, který řeší i úložiště radioaktivních odpadů. Spolek Platforma proti hlubinnému úložišti, který sdružuje mimo jiné 35 měst a obcí, kritizuje příliš autoritativní postoj státu. Obce se mohou k projektu vyjadřovat, ale bez možnosti mít právo veta.

  „SÚRAO zahájilo proces průzkumu ještě před přijetím novelizovaného zákona. Ani ten nepočítá s právy samospráv, jak je tomu v jiných vyspělých evropských zemích,“ kritizuje mluvčí Platformy Antonín Seknička.

  Raději utajeně

  Zmiňovanou novelu schválila tento týden v prvním čtení Sněmovna. Podle vlády rozšiřuje kompetence dotčených obcí, zároveň má ale přípravu stavby hlubinného úložiště radioaktivního odpadu urychlit.
  Podobný geologický průzkum, jako čeká Janoch, provádělo v 70. letech minulého století bývalé Československo kolem Temelína, avšak pro veřejnost utajeně. O stavbě jaderné elektrárny bez řešení, co s vyhořelým palivem, rozhodla komunistická vláda v roce 1980. Stavba nového úložiště má přijít podle dnešních propočtů na 130 až 150 miliard korun, stát má ve fondu pro jeho vybudování údajně asi třetinu částky

  Zdroj: Mladá fronta DNES

  Autor: Antonín Pelíšek

  Foto: Petr Lemberk, MAFRA

   

   

  Úložiště nechtějí

  Vyšlo: 06.05.2023

  V Temelíně hlasovali o hlubinném úložišti.

  V obci jsou všichni proti. Temelín – O stanovisku k případnému zřízení trvalého úložiště vyhořelého radioaktivního paliva (hlubinného úložiště) jednali v týdnu zastupitelé v Temelíně. Obec na dohled od jaderné elektrárny patří mezi čtyři lokality vybrané k průzkumným vrtům podloží. Z řad veřejnosti se účastnilo asi patnáct zájemců. Debata na zastupitelstvu trvala desítky minut.

  Úložiště by se mělo stavět v jedné ze čtyř vybraných lokalit. Na Českobudějovicku je pro tento záměr předem vytypována státní Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) lokalita Janoch v katastru obce Temelín.

  Řeč se točila hlavně kolem toho, jestli mají obyvatelé obce dost informací o tom, co by pro obec znamenalo zřízení hlubinného úložiště.
  Starosta Temelína Josef Váca upozornil, že o úložišti se mluví už několik let a kdo měl zájem, mohl se dozvědět více z různých veřejně dostupných zdrojů. Zároveň hned na začátku projednávání konstatoval, že temelínské zastupitelstvo už má usnesení z roku 2022, které je zamítavé ke zřízení úložiště.

  „Myslím, že dojdeme ke stejnému rozhodnutí,“ uvedl ve středu 3. května na jednání zastupitelů Josef Váca. Zastupitelka Hana Hájková zmínila, že se jedná o zásadní zásah do života lidí v obci, ohroženy by podle ní mohly být i podzemní vodní zdroje v blízkosti úložiště.

  Jedna z občanek navrhla, ať se Temelín připojí k Platformě proti hlubinnému úložišti, která sdružuje několik obcí (i další zájemce) v boji proti zřízení hlubinného úložiště na jejich území. Daly by se tak využít zkušenosti Platformy z právních jednání. „Vydali jsme zamítavé stanovisko, ale nic se neděje, SÚRAO naléhá a požaduje povolení pro ty vrty,“ zaznělo k tomu v zastupitelstvu. „Když to bude nutné, právní zastoupení ve spolupráci s krajem bychom mohli zvážit,“ reagoval Josef Váca. Připojil ale, že když před dvěma lety byla v obci prezentace SÚRAO, odezva občanů nebyla nijak masivní. Následně zdůraznil, že není pravda, že by vedení obce věc podporovalo. Při hlasování o požadavku ministerstva životního prostředí pak všichni přítomní zastupitelé hlasovali pro zamítavé stanovisko k průzkumným pracím. K možné spolupráci s Platformou proti úložišti Josef Váca následně pro Deník konstatoval, že zástupci obce byli několikrát na jejích setkáních. A i když Temelín není v Platformě zúčastněn, jsou nyní všichni na stejné startovací čáře. Případné přistoupení k Platformě by podle temelínského starosty muselo být rozhodnutím zastupitelů.¨¨

  Zdroj: Českobudějovický deník

  Autor: EDWIN OTTA