Jak slovenský premiér vyřešil Česku stamiliardový problém

  Už léta si dáváme stranou miliardy, abychom za ně mohli někdy v budoucnu bezpečně uložit vysoce radioaktivní odpad. Díky slovenskému premiérovi Peteru Pellegrinimu můžeme naškudlené peníze hned rozházet.

  Příprava výstavby hlubinného úložiště vyhořelého paliva z Dukovan a Temelína se vleče, doprovází ji protesty veřejnosti, kritika nehospodárnosti i řada technických potíží. Nedávno kvůli tomu musel dokonce skončit šéf Správy úložišť radioaktivních odpadů Jiří Slovák. Nyní přichází s řešením všech problémů jiný Slovák, a sice slovenský premiér Peter Pellegrini.

  Ten při příležitosti Evropského jaderného fóra v Praze prohlásil, že Česko a Slovensko by mohly uložení vysoce radioaktivního materiálu vyřešit společně. To je výborná zpráva. Od nynějška je totiž jasné, že se český jaderný odpad uloží kdesi pod Tatrami.

  Stejně dobrá zpráva je to však i pro bratry Slováky. Mohou pustit z hlavy těžko řešitelný problém, když existuje plán, že se palivo z Jaslovských Bohunic i Mochovcí odveze na Vysočinu. Přesně takový efekt budou totiž avizovaná jednání mít.

  Celý už tak dost zpožděný proces se na několik dalších let zbrzdí, než všichni pochopí, že pod společným úložištěm si obě strany představují vývoz nebezpečného materiálu k sousedům. A premiér Babiš možná v mezičase stihne vyluxovat miliardy z jaderného účtu a rozdat spřízněným voličům, jak je jeho dobrým zvykem.

  Ne, že by Pellegrini neměl pravdu, že společné úložiště nejen dvou států, ale klidně celých evropských regionů, by bylo levnějším a efektivnějším řešením. To je však čistě akademická úvaha, která je v praxi nerealizovatelná. Nebo zkuste někomu vysvětlit, že mu za barák dovezete nejen vlastní radioaktivní odpady, ale i odpady od sousedů.

  Své o tom ví třeba Německo, které po letech bude muset dovést zpět své vyhořelé palivo, které poslalo k přepracování do Francie a Velké Británie. Nebo státy sdružené ve skupině ERDO, která se tématem společného úložiště zabývá. Po deseti letech existence docílila jen toho, že ztratila tři členy. Uklidit si zkrátka bude muset každý sám.

  Autor:  Jan Brož

  Zdroj: euro.cz

  Foto: info.cz