Hledání úložiště jaderného odpadu

  Jaké jsou v ČR geologické podmínky pro vybudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu?
  Jak probíhá výběr lokalit, a co na to říkají obce a místní lidé?

  Přijďte 30. října od 18 hodin na Smart café - Café Sladkovský, Sevastopolská 17/48, Praha 10 - Vršovice

  Pozvání přijali:

  Mgr. Matěj Machek Ph.D.
  Vědecký pracovník oddělení tektoniky a geodynamiky Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Svým odborným zaměřením je strukturní geolog a ve své práci se zabývá identifikací a interpretací deformačního záznamu v horninách a jeho vztahu k fyzikálním vlastnostem hornin. V letech 2015 a 2016 byl členem pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti jako expertní zástupce obcí a v roce 2017 byl zvolen do nově založeného vědeckého výboru Platformy proti hlubinnému úložišti.

  Ing. Edvard Sequens
  energetický poradce a předseda Calla - Sdružení pro záchranu prostředí. Od ledna 2007 byl členem Nezávislé odborné komise, kterou zřídila Topolánkova vláda a v jejímž čele stanul akademik Václav Pačes. Ta se zabývala posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu. Byl členem pracovní skupiny pro dialog k úložišti.


  Přílohy ke stažení