Německo si v evropském tendru vybralo stavitele překladiště úložiště radioaktivního odpadu v dolnosaském Salzgitteru

  Vyšlo: 6.8.2022

  Německá Spolková společnost pro radioaktivní odpady – Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) zadala hannoverské stavební firmě Ed Züblin AG zakázku na výstavbu haly pro překládání pro ukládání nízko a středněaktivního jaderného odpadu v úložišti Konrad v dolnosaském Salzgitteru. BGE uvedla, že společnost Züblin získala zakázku na základě celoevropského výběrového řízení.

  Spolková společnost pro radioaktivní odpady ve svém komuniké dále uvedla, že kritéria způsobilosti pro účast v řízení o komplexním stavebním projektu splnily i další čtyři společnosti.

  Překládací hala s přilehlou vyrovnávací halou v areálu dolu Konrad 2 bude s celkovou délkou 140 metrů největší budovou, která bude v nadzemní části úložiště postavena.

  Zahájení výstavby překládací haly je naplánováno na první čtvrtletí roku 2023, dokončení je plánováno na rok 2025. Návoz nízko a středněaktivního odpadu a jeho překládání v zařízení se plánuje od roku 2027.

  V komplexu budov budou dodané balíky s odpadem radiologicky zkontrolovány, vyzdviženy z nákladních automobilů a železničních vagonů a připraveny k přepravě do podzemí úložnou šachtou Konrad 2. V případě neplánovaných odstávek důlního výtahu může krátkodobě pojmout čekající kontejnery s nebezpečným odpadem i další hala, která je spojena s překládací halou.

  Na výstavbu budovy, odolné proti zemětřesení, budou dohlížet různé orgány. Za dozor podle jaderného zákona odpovídá Spolkový úřad pro bezpečnost nakládání s jaderným odpadem.

  Konrad – bývalý důl na železnou rudu – bude prvním německým úložištěm nízko a středněaktivního odpadu. Důl byl z ekonomických důvodů uzavřen v roce 1976 a v témže roce bylo zahájeno šetření, zda je důl vhodný pro využití jako úložiště nízkoaktivního a středněaktivního odpadu.

  V roce 2002 vydalo dolnosaské ministerstvo životního prostředí rozhodnutí o schválení záměru vybudovat úložiště Konrad. Po několika soudních řízeních bylo toto schválení v roce 2007 potvrzeno Spolkovým správním soudem. Stavební povolení bylo vydáno v lednu 2008.

  V dubnu 2017 převzala společnost BGE od Spolkového úřadu pro radiační ochranu odpovědnost za provoz dolu Asse II a úložišť Konrad a Morsleben.

  Důl Konrad je pod dohledem společnosti BGE upravován pro využití jako úložiště. Obě důlní šachty jsou rekonstruovány a vybavovány potřebnou infrastrukturou v podzemí. Tato infrastruktura zahrnuje mimo jiné dopravní štoly a úložné prostory v hloubce přibližně 850 metrů. Nad zemí probíhají stavební práce na nových budovách, včetně překládací haly.

  Přestavba šachty Konrad 2 pro svoz kontejnerů pod zem byla zahájena v roce 2017 výstavbou dna šachty (podzemní překládací stanice pro kontejnery na odpad). Tato fáze výstavby je již v pokročilé fázi. Výstavba navíjecí věže byla rovněž zadána dodavateli a věž má být dokončena v roce 2026.

  V samotném dole jsou již plně vyhloubeny komory pro zahájení ukládacích prací. Důlní otvory pro infrastrukturu, jako je dílna v kontrolní zóně a zařízení na zpracování ofsetů, se v současné době hloubí na šesti stěnách současně a jsou v pokročilé fázi dokončování. Podzemní infrastruktura (technologie větrání, zásobování vodou a její likvidace, vedení dopravy atd.) je v závěrečné fázi plánování.

  Konrad zpočátku přijme přibližně 300 000 metrů krychlových odpadu, což je 95 procent objemu odpadu v zemi, přičemž 1 procento odpadu je radioaktivní. V současné době je tento odpad uložen nad zemí v meziskladech a na státních sběrných místech. Německé úřady plánují, že Konrad nakonec pojme 650 000 metrů krychlových odpadu z provozu a vyřazování jaderných elektráren a také z průmyslu, medicíny a výzkumu. Původně se předpokládalo, že bude v provozu do roku 2014 a že bude mít úložné komory v šesti úrovních v hloubce 800 až 1300 metrů, ale došlo k odkladu.

  V rámci německého národního programu, vyhlášeného v srpnu 2015, jsou pro konečné uložení radioaktivního odpadu navrženy dvě lokality: Konrad pro nízko a středněaktivní jaderný odpad a další, dosud neurčená lokalita, pro vysokoaktivní odpad.

  Program neusiluje o rozšíření úložiště Konrad, takže druhá lokalita bude muset pojmout veškerý radioaktivní odpadr.

  Úvahy o vybudování jaderného úložiště v dole Konrad v dolnosaském Salzgitteru jsou staré přes třicet let. Tak dlouho to trvalo, než vláda Dolního Saska dala projektu v roce 2002 zelenou. Skladovací zařízení má být hotové až v roce 2027.

  Termínů uvedení dolu Konrad do provozu jako konečného úložiště lehkého a středně radioaktivního odpadu bylo v průběhu několika desetiletí mnoho – mimo jiné 1988, 1991, 1997, 2012 a 2022.

  Málokterý projekt v Německu vznikal tak dlouho a stála tolik peněz. Až 30. dubna 2002 dolnosaský zemský kabinet vedený premiérem Sigmarem Gabrielem (SPD) schválil konečné povolení k úložišti a 22. května ho udělilo ministerstvo životního prostředí v Hannoveru. Vůči projektu se vymezila řada odpůrců.

  Zdroj: ekonomickydenik.cz