Nová posila v boji proti úložišti

  Pravidelní i sváteční návštěvníci našeho kostela sv. Bartoloměje si mohli během nedávných pouťových slavností všimnout zbrusu nové sochy, jež obohatila výzdobu kvášňovického svatostánku. Socha ztvárňující svatého Judu Tadeáše totiž právě u nás započala svoji pouť po kostelech v oblasti Březového potoka.

  A nejedná se samozřejmě o náhodnou volbu, svatý Juda Tadeáš je totiž považován za patrona v obtížných situacích a jeho podobizna, vysvěcená v kapucínském kostele sv. Felixe v Sušici, má za úkol celou oblast ochraňovat. Připomeňme, že lokalita Březový potok je jednou z oblastí, kde se uvažuje o výstavbě hlubinného úložiště jaderného odpadu.

  „Jsme potěšeni, že jsme první kostel v lokalitě Březový potok, kde je vystavena socha svatého Judy Tadeáše, který má pomoci duchovně ochránit lokalitu před hrozbou stavby, případně provozu hlubinného jaderného úložiště. Děkuji všem, kteří se podíleli na vzniku tohoto díla, především pak autorovi myšlenky,“ sdělil starosta obce Kvášňovice Miloslav Strolený.

  Kdo je svatý Juda Tadeáš

  Juda Tadeáš je jedním z dvanácti Ježíšových apoštolů. Působil společně s apoštolem Šimonem Horlivcem v Persii. Zde byli zavražděni mágy mučednickou smrtí. Svatý Juda byl usmrcen kyjem, nebo sekerou. Proto má v tradičních zobrazeních v ruce kyj, nebo sekeru (halapartnu). Také je mu kladena do rukou deska s obrazem hlavy Krista, kterou podle legendy přinesl králi z Edessy.

  V 19. století byly na jeho přímluvu vyslyšeny prosby a od té doby mnoho věřících začalo vidět v apoštolovi zvláštního ochránce v beznadějných případech. Je patronem v těžké nouzi a zoufalých situacích.

  Přijďte se na svatého Judu podívat do kvášňovického kostela svatého Bartoloměje. Šanci budete mít do konce roku.

  Fotogalerie zde.