Obce neustávají v boji proti jadernému úložišti


  Ať se do Maňovic, jakéhosi pomyslného středu lokality Březový potok, blížíte z kterékoliv strany – třebas po silnici mezi poli a pastvinami spodem od Horažďovic, či hustými hvozdy horem od Nepomuku, nádhernými loukami z východu od Chanovic nebo ze západu pohádkovým lesem od Pačejova, vytane vám na mysli věta, již v klasickékomedii Vesničko má, středisková pronáší pan doktor v podáníRudolfa Hrušínského, když se tzv. kochá: "To není země, to je zahrádka!"

  A není vám vůbec jasné, jak může kohokoliv napadnout v tak půvabných, ještě nezkaženou přírodou bujících místech chtít zřídit odkladiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren. Inu, český stát to prostřednictvím pověřeného úřadu SÚRAO (Správa úložišť jaderného odpadu) tenkrát napadlo a nechce ze svého záměru pustit ani za nic. Občané a jejich zastupitelstva v lokalitě Březový potok přitomberou od začátku celou věc vážně a zodpovědně. "Jenže po skoro sedmnácti letech je jasné, že jednání se SÚRAO nikam nevedla, protože stát nebere dotčené obce za partnera," říká maňovický starosta Josef Jirsa. "Vždyť přestože stále pokračují práce na hledání úložiště již na devíti českých a moravských lokalitách, doposud chybí mnoho let slibovaný zákon, který by řešil posílení pozice dotčených obcí při vyhledávání úložiště," doplňuje Jirsa, jenž za svou samosprávu v součinnosti s dalšími obcemi již třetím rokem navazuje na dlouholeté aktivity předchozího starostyMiroslava Panušky.

  "S mým předchůdcem můžeme mít rozdílné názory na to, zda zbourat nebo opravit starou čekárnu autobusové zastávky, ale jestli za barákem našim dětem a vnoučatům necháme postavit úložiště jaderného odpadu, o tom se radit nemusíme," má jasno starosta Jirsa, jehož rodnáves by ve svém důsledku mohla kvůli HÚJO na Březovém potoku i zaniknout nehledě na to, že její historie sahá daleko až do doby přemyslovské. I letošní protestní akce lokality Březový potok se startem v Pačejově a cílem v Maňovicích s lidovou slavností se krom místních obyvatel, chalupářů a jejich přátel tradičně zúčastnily takéaktivistické spolky z Rakouska a Německa. Zástupkyně občanské iniciativy Bavorský les proti jaderným elektrárnám ve svém proslovu např. zdůraznila, že celá problematika nemá pouze lokální, nýbrž mezinárodní charakter a místním občanům vyjádřila podporu s prosbou, aby ve svém vzdoru neustávali.

  "Toho není třeba se obávat. Maňovice tato setkání budou pořádat, dokud to bude potřeba, ať už je tu starostou Panuška, Šímová nebo Jirsa," ujišťuje posledně jmenovaný a dodává s vděčností a úlevně: "My jsme tu hlavně všichni rádi, že postup všech našichobcí na Březovém potoku je jednotný, že za námi pevně stojí i obě naše nejbližší města Horažďovice a Nepomuk a že máme podporu také Plzeňského kraje – to je republikový unikát!"

  Zapomenout ve výčtu ovšem nelze také na potřebu vedení vysokého napětí a dalších přidružených staveb: garáže pro značné množství těžkých nákladních vozidel, dílny a opravny důlních zařízení, ubytovny pro důlní pracovníky atd.

  Místo pro případné úložiště musí splňovat řadu kritérií: rozsáhlý masív horniny neporušené prasklinami a štěrbinami, kde je navíc stoprocentně (nejmíň na sto tisíc let dopředu) vyloučeno zemětřesení a který zabezpečí odvod tepla. Musí zabezpečit stabilitu po celou dobu, kdy radioaktivní odpad bude nebezpečný. Musí také vyloučit průniky podzemní vody do úložiště, protože postupná koroze by příliš brzy poškodila kontejnery s odpadem.

  Ty ale tak jako tak jednou selžou, a pokud by do úložiště proudila voda, mohla by kdykoliv vynést radioaktivní a toxické látkyna povrch nebo kontaminovat zdroje pitné vody.

  Zdroj: Týdeník Klatovska