Obec Chanovice pořádá v sobotu 6. ledna 2024 PĚŠÍ POCHOD

  21. ročník,
  Trasa: Chanovice – Dobrotice – Holkovice – Plácek
  Újezd u Chanovic (Šumava jako na dlani) – Chanovice (cca 9,5 km)

  K uctění a zachování přírody a života v Pošumaví.
  Novoroční procházka krásným územím, které je stále bohužel mezi vytipovanými lokalitami ke stavbě úložiště radioaktivního odpadu!

  Na Horažďovicku jsou ohroženy obce Břežany, Chanovice, Kovčín, Kvášňovice, Malý Bor, Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor a město Horažďovice.

  Po posledním (třetím) rozšíření dotčeného území se problematika úložiště zde přímo týká 10 samosprávných celků (9 obcí a 1 město) a lidí z jejich 31 sídel.
  Což zasáhne cca 10.000 lidí zde trvale bydlících.

  Start:  v 8.3o až 9.3o hodin v IC zámku Chanovice

  Ukončení:   od 12.oo hodin v KD v Chanovicích,
                       kde zahraje kapela Nektar Boys

  Startovné:  100,- Kč bude použito na úhradu
                      občerstvení účastníků a na tiskoviny

  - Podpořte svojí účastí snažení naší obce a obcí sousedních
  o záchranu našeho Horažďovicka pro naše děti.
  - Zamysleme se při procházce v Pošumaví nad úmysly státu,
  které mají mít pro zdejší obyvatele důsledky desítky tisíců roků!!!

  Na akci jste všichni srdečně zváni.


  Přílohy ke stažení