Země Dolní Rakousko kritizuje chaos při výběru lokality pro úložiště

  Již tak nekonečný příběh kolem hledání vhodného místa pro stavbu konečného úložiště radioaktivních odpadů v České republice se nyní ještě více protahuje. Původně mělo dojít do konce roku 2018 k redukci úložišťových lokalit z nynějších devíti na dvě nejvhodnější lokality. Protože k tomuto výběru nadále chybí další výsledky geologických prací a další důležité průzkumy, budou se muset dosavadní vyhodnocení ještě přepracovat. Ve hře tak nadále zůstává i lokalita Čihadlo blízkou hranic s Rakouskem, vzdálená pouhých 21 kilometrů severně od Haugschlagu.

  Poté, co česká média informovala o tom, že Kraví hora vzdálená 80 km severně od rakouského městečka Laa an der Thaya – patří k možným lokalitám, kde v budoucnu vznikne konečné úložiště vysoce radioaktivních odpadů, ačkoli ji odborníci několikrát označili jako nevhodnou, přešla česká Správa úložišť radioaktivních odpadů – SÚRAO – do ofenzívy: pro dosavadní vyhodnocení vhodnosti jednotlivých lokalit pro budoucí stavbu jaderného úložiště byly použity hlavně archivní data, povrchové údaje a další práce, informoval náměstek ministryně průmyslu a obchodu René Neděla skrze surao.cz. „Zatím nemáme geofyzikální data, ta by měl mít SÚRAO k dispozici až na konci prvního čtvrtletí příštího roku. A proto jsme se shodli na tom, že musí být do konečné dokumentace zapracovány jejich výsledky. Do procesu musí být náležitě zahrnuty také dotčené obce."

  Zástupce dolnorakouské zemské hejtmanky Stephan Pernkopf (ÖVP) kritizuje chaos kolem českých plánů na výstavbu nových jaderných bloků. „Potřebujeme dosáhnout celoevropského odstoupení od využívání jaderné energie. Nechceme žádná jaderná úložiště v blízkosti dolnorakouských hranic. Jedná se o vysoce radioaktivní odpady, která nám po další tisíciletí budou způsobovat problémy. Musí se tak jednat o jejich bezpečné uskladnění, ale ne v absolutní blízkosti našich hranic,“ dodal Pernkopf.

  Dokonce i český premiér Babiš na podzim loňského roku osobně naznačil určitou odtažitost od dosavadní projaderné politiky.

  Zdroj: kurier.at

  Přeložila Gabriela Reitinger, OIŽP