Protest proti možnému konečnému jadernému úložišti


  Cham / Maňovice – Občanská iniciativa Bavorský les proti jaderným zařízením (BI) přijela v sobotu do Čech, aby zde podpořila protest místních lidí proti plánované stavbě jaderného úložiště v blízkosti německých hranic a aby se informovala o stavu plánování v této věci.

  Mezi účastníky tak byli i zástupci německých spolků Bund Naturschutz, Kreisgruppe Cham, Zivilcourage, Bündnis für Atomausstieg a rakouských spolků Atomstopp a Mütter gegen Atomgefahr.

  Mezisklady s vyhořelým jaderným palivem u obou českých elektráren Temelín a Dukovany se postupně plní. Česká republika proto hledá vhodné místo pro trvalé uložení těchto vysoce radioaktivních odpadů. Areál v blízkosti malé obce Mańovice ve velmi řídce osídleném regionu asi 25 km jihovýchodně od Klatov a 70 km vzdušnou čarou od německého Chamu, je jednou z lokalit, kde český stát zvažuje stavbu takového úložiště.

  Občanská iniciativa Bavorský les proti jaderným zařízením (BI) se tohoto každoročního protestního pochodu účastnila již pošesté a svým stanoviskem zde podpořila odpor místních občanů a českých antiatomových iniciativ. Úvodní prohlášení proběhla před kulturním domem v Pačejově nádraží.

  Plány na stavbu konečného jaderného úložiště v této lokalitě existují již 16 let. Tyto plány byly na několik let uloženy k ledu, ale již osm let jsou Maňovice opět předmětem diskusí o umístění jaderného úložiště. Z lokality se má podle plánů odstranit tři milióny kubíků horniny z tohoto žulového prostředí, aby se zde mohly uložit vysoce radioaktivní odpady, které jsou zatím přechodně skladovány v meziskladech u jaderných elektráren Dukovany a Temelín.

  Jan Vavřička, starosta obce Pačejov vyslovil svou kritiku celého procesu vyhledávání úložiště a směřoval ji především na české ministerstvo průmyslu a obchodu, jehož postup při výběru úložišťového místa označil za netransparentní. Také kritizoval nedostatečnou možnost zapojení obcí do procesu výběru úložiště. Naopak kvitoval, že se všechny postižené lokality a obce v nich semkly do jedné platformy.

  Na začátku své existence zastupovala tato platforma 25 obcí, nyní je jejímy členy již 50 obcí. Vavřička zmínil problémy při rozhovorech s ministerstvem. Zmínil, že neustálé střídání ministrů celou situaci ještě víc komplikuje a ztěžuje. Poukázal přitom na skutečnost, že v příštím roce chce stát zredukovat počet stávajících devíti lokalit na čtyři. Maňovice tak nadále zůstávají ve hře. Řečník dále poukázal na hydrologický posudek, podle kterého voda může pronikat do žulového prostředí, proto by žulové prostředí mělo být z hledáčku státu vyloučeno. V dalších letech se pak má snížit počet lokalit na dvě, přičemž rozhodnutí o definitivní lokalitě by mělo podle harmonogramu padnout v roce 2025.

  Isolde Mühlbauer z Občanské iniciativy Bavorský les proti jaderným zařízením (BI) poukázala na potřebu i budoucího semknutí postižených obcí a ocenila odpor místních občanů a sdružení.

  Jako další řečník vystoupil Robert Kurzmann, předseda spolku Bund Naturschutz, oblastního spolku Cham. Poukázal na to, že podle odborníků neexistuje a nikdy nebude existovat ve světě úložiště, které by zaručilo bezpečnost uloženého radioaktivního odpadu na požadovanou dobu miliónu let. Jedním z důvodů jsou neustálé posuny zemských desek. Jediným z toho vyplývajícím zodpovědným krokem je tak podle něj okamžitě odstavování všech jaderných elektráren a ukončení další produkce radioaktivních odpadů.

  Překlad z němčiny: Gabi Reitinger