Společné stanovisko obcí z tzv. lokality Březový potok k dopisu ředitele SÚRAO p. Slováka...

  ze dne 15. 1. 2019 ohledně údajného „užšího zapojení obcí do dalšího postupu prací směřujících k výběru lokality pro budování hlubinného úložiště a zřizování jakýchsi Občanských kontrolních komisí".

  Následuje otevřený dopis paní ministryni MPO

  Paní ministryně Ing. Nováková, dobrý den. 

  Jménem obcí Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor a spolu s městem Horažd'ovice sdělujeme, že na základě společného rozhodnutí nebudeme jednat s panem Slovákem, protože v něj nemáme důvěru. Platí naše žádost z počátku prosince 2018, aby byl pan Slovák odvolán z funkce ředitele SÚRAO (prosincový dopis připojen). Jsme dlouhodobě manipulováni vedením SÚRAO. Proto odpověd' na dopis p. Slováka společně zasíláme Vám. Nepovažujeme SÚRAO, s ohledem na jeho dosavadní jednání a chování, za partnera a nebudeme s ním jednat.

  Za partnera považujeme MPO.

  SÚRAO v minulosti jednalo v rozporu se soudními rozhodnutími.

  SÚRAO používá veřejné prostředky k šíření nepravdivých a zavádějících informací v placených inzerátech v tiskovinách i v médiích, např. zaměňuje průzkumy s výzkumy, označuje za největší odpůrce spolky, ale přitom největší komunikační problémy má se samosprávami a šíření nepravdivých zpráv je namířeno ve většině proti voleným samosprávám.

  Problematika a nebezpečí vybudování úložiště radioaktivních odpadů je našimi občany velmi bedlivě sledováno. Zastupitelstva všech níže podepsaných obcí mají jednomyslně schválená usnesení k zamýšlenému úložišti radioaktivního odpadu a v nich je uvedeno:

  • nesouhlasíme, aby na správních územích našich obcí bylo stanoveno průzkumné území pro možnost vybudování úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů.
  • nesouhlasíme s vybudováním podzemního úložiště vyhořelého jaderného paliva a ostatních radioaktivních odpadů na správních územích obcí.

  Dále:

  • Odpovídat na zásadní otázky budoucnosti našich obcí v časovém tlaku do 25. 1. 2019 není možné. Vše musíme projednat ve volených orgánech obcí a pak rozhodovat.
  • Nápad o zřizování, ze strany SÚRAO, jakýchsi komisí se opakuje. Nikdy však to nemělo smysl, protože zákonodárné možnosti má Vláda ČR, Parlament a Senát. A za šestnáct roků ani jedna z těchto institucí nepředložila nový zákon s rovnými právy obcí.
  • Způsob přípravy výběru lokality ze strany SÚRAO je netransparentní. Nejsou nám poskytovány slibované informace. Nejsou daná jasná a závazná pravidla výběru.
  • Při shrnutí všech okolností a sledů událostí je zcela zřejmé, že současné vedeni SÚRAO nemůže mít důvěru dotčených obcí a tudíž jeho návrhy na jakousi spolupráci nemohou být brány s pinou vážností a důvěrou. 
  • Skutečně existuje jen jediné a nevratné řešení ukládat radioaktivní palivo hluboko pod zem? 

  Obec Chanovice P. Klásek (starosta)

  Obec Kvášňovice — M. Strolený (starosta)

  Obec Maňovice — J. Jirsa (starosta)

  Obec Olšany — Z. Kříž (starosta)

  Obec Pačejov Ing. J. Vavřička (starosta)

  Obec Velký Bor — V. Zábranský (starosta)

  Město Horažd'ovice — Ing. Michael Forman (starosta)

  Na vědomí RNDr. J. Slovák, SÚRAO Praha. 


  Přílohy ke stažení