SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ A SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ OBCÍ Z LOKALITY „BŘEZOVÝ POTOK"

    Vycházejíce ze znalostí současného faktického stavu „Pracovní skupina pro dialog" dle našeho názoru nedostatečně reprezentuje a hájí zájmy jednotlivých lokalit.

    „Pracovní skupina" se stala nástrojem v rukou Ministerstva průmyslu a obchodu, kdy SÚRAO záměrně ve svých vydávaných tiskovinách neobjektivně informuje obyvatelstvo lokalit o spolupráci se samosprávou obcí.

    SÚRAO uspořádalo představení průzkumných prací v naší lokalitě mimo přímo dotčené obce. Naše obce po všech slibech stále nemají zajištěnou rovnocennou úlohu v rozhodovacím procesu.

    PROTO ROZHODLI STAROSTOVÉ DOTČENÝCH OBCÍ NA SVÉ SCHŮZCE V PAČE3OVĚ DNE 17. BŘEZNA 2016 NA PROTEST PROTI VÝŠE UVEDENÉMU O ODVOLÁNÍ ZÁSTUPCŮ LOKALITY BŘEZOVÝ POTOK MGR. KARLA ZRŮBKA A P. FRANTIŠKA KÁBY Z „PRACOVNÍ SKUPINY PRO DIALOG" A TO KE DNI 23. 4. 2016.


    Přílohy ke stažení