SÚRAO připravuje geologický průzkum lokalit vytipovaných pro stavbu úložiště jaderného odpadu

  Vyšlo: 14. listopad 2023

  Pracovníci Správy úložišť radioaktivníchodpadů chtějí začít s geologickým průzkumem lokalit vytipovaných pro stavbu úložiště radioaktivního odpadu. Svůj záměr představil státní podnik v lokalitě Čertův Hrádek na Vysočině.

  V Dolní Cerekvi se kvůli tomu představitelé SÚRAa sešli se starosty dotčených obcí a jejich obyvateli. Správa úložišť radioaktivních odpadů počítá s neinvazivním průzkumem vytipovaných lokalit, ale i s vrty, které budou hlubší, než jeden kilometr a zasáhnou tak do zemské kůry. Na to musí získat povolení od ministerstva životního prostředí. Veřejné projednání je jednou z podmínek, kterou musí SÚRAOsplnit, aby mohlo povolení dostat.

  Starostové se obávají hlavně ztráty vody, nejen pro české, ale i pro evropské rozvodí. Zmínili i obavy o socioekonomické dopady na lokalitu.

  Kdy by mělo být jasné, ve které lokalitě se bude úložiště stavět? Poslechněte si audio.

  Zdroj: vysocina.rozhlas.cz