Švýcaři vybrali místo pro hlubinné úložiště v jílu. 510 miliard korun.

  Vyšlo: 14. září 2022

  Úložiště jaderného odpadu za 510 mld. Kč má vyrůst pouhé 2 km od německých hranic

  Švýcarsko na počátku tohoto týdne vybralo preferovanou lokalitu pro výstavbu úložiště jaderného odpadu. Náklady na výstavbu úložiště, které má sloužit pro veškerý radioaktivní odpad s původem ve Švýcarsku, jsou odhadovány na 20 mld. švýcarských franků (cca 510 mld. Kč).

  Po více než 14 letech švýcarské sdružení NAGRA (pozn. Národní sdružení pro ukládání radioaktivních odpadů) rozhodlo o nejvhodnější lokalitě pro umístění úložiště jaderného odpadu. Za lokalitu s nejlepšími geologickými podmínkami byl vybrán severní Lägern - přesná lokalita je ovšem pouhé dva kilometry od hranic s Německem.

  Lokalita byla vybrána čistě na základě geologických průzkumů. Podle organizace NAGRA, která byla zřízena provozovateli jaderných elektráren a vládou, jsou zde ideální geologické podmínky. Speciální druh jílu (tzv. opalinus clay), který se v oblasti vyskytuje, má zaručit maximální geologickou ochranu, celkovou stabilitu hornin a dostatečnou flexibilitu pro podzemní úložiště ve srovnání s jinými zvažovanými lokalitami.

  "Geologie rozhodla. Je to nejlepší místo s nejlepší bezpečností. Jádrem hlubinného úložiště je tato šedá a nenápadná hornina. Zde se prakticky zastavil čas," řekl Matthias Braun, ředitel společnosti NAGRA, který tak poukázal na mimořádnou geologickou stabilitu lokality.

  Úložiště má sloužit mimo jiné k uložení radioaktivního odpadu ze čtyř švýcarských jaderných elektráren, a to na dobu nejméně 200 000 let.

  Samotné dokončení úložiště ovšem zatím není na pořadu dne. Půjde-li vše podle harmonogramu, do provozu má být uvedeno až v roce 2050. Licenci pro zřízení úložiště má NAGRA získat v roce 2024 a souhlas vlády a parlamentu do roku 2029.

  Samotná výstavba je naplánovaná od roku 2034. Do té doby také může být rozhodnutí zvráceno v místním referendu.

  Lokalitu nekritizují švýcarští zelení, ani Německo

  Výběr lokality dosud nebyl kritizován, a to jak ze strany Německa, tak ani ze strany místních Zelených. Člen tamní vlády uvedl, že kritiku provozu jaderných elektráren je nutné odlišit od kritiky úložiště odpadu - ten už totiž byl v důsledku výroby elektřiny vyprodukován.

  "Máme zodpovědnost za to, aby tento odpad byl uložen s využitím našich nejlepších znalostí a při nejvyšší bezpečnosti. To znamená, že nemůžete být proti jeho ukládání," uvedl Martin Neukom, člen vlády kantonu v Curychu a člen strany Zelených.

  Významná kritika dosud nezazněla ani z Německa, ačkoliv je postoj obyvatel Německa k jaderné energetice obecně negativní. Státní tajemník Christian Kühn ocenil, že rozhodujícím kritériem pro umístění úložiště ve Švýcarsku jsou geologické podmínky.

  Zároveň však uvedl, že úložiště pro obce v blízkosti lokality "představuje velkou zátěž jak ve fázi výstavby, tak během provozu". S tím souvisí také otázka kompenzací, kterou NAGRA bude muset vyřešit ještě před zahájením výstavby.

   

  Zdroj: oenergetice.cz

  Autor: Martin Oříšek

  Foto zdroj: SKB