Úložiště jaderného odpadu směřuje na Vysočinu

  Vyšlo: 19.01.2023

  Stát si jde za svým, přes nesouhlas obcí, schválil návrh zákona k hlubinnému úložišti jaderného odpadu. Dotčené obce dvou lokalit na Vysočině se brání. Vedení kraje Vysočina stojí za obcemi, ale vláda se drží směru určeným Evropskou unií.

  Vynucená změna ve vedení Správy úložišť jaderného odpadu v podobě nového ředitele Lukáše Vondrovice, nepřinesla pozitiva pro obce čtyř vybraných lokalit, které zůstaly v hledáčku pro vybudování hlubinného úložiště jaderných odpadů. Na listopadovém jednání zástupců osmi dotčených obcí nový ředitel Správy úložišť oznámil, že úložiště začne fungovat pravděpodobně o 15 let dříve, než bylo původně plánováno.

  Zástupci obcí z lokalit vybraných pro případnou budoucí výstavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu jednali 6. prosince na Ministerstvu průmyslu a obchodu s jeho ministrem Jozefem Síkelou (STAN), novým ředitelem Správy úložišť radioaktivních odpadů Lukášem Vondrovicem a předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou. Za kraj Vysočina se kromě zástupců lokalit, Horka na Třebíčsku a Hrádek na Jihlavsku, setkání účastnil hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek (ODS a STO) spolu s náměstkyní hejtmana Hanou Hajnovou (Piráti).

  Jedním z témat jednání bylo právě oznámené zkrácení celého procesu geologických průzkumů, výběru finální lokality, tak i vybudování a zprovoznění hlubinného úložiště. Dalším z důležitých bodů byly připomínky obcí k návrhu zákona související s hlubinným úložištěm a upravující práva obcí vybraných lokalit.

  Ministr Jozef Síkela na schůzce představil plány spojené s přípravou hlubinného úložiště včetně změn v právech obcí týkající se tohoto procesu. Ministr také připomněl, že jádro je základem energetiky České republiky a tento projekt je zásadní podmínkou pro jeho další rozvoj. Mimo jiné byli účastníci seznámeni s návrhem zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm, který rozšíří práva obcí a rozšíří lhůty pro posílení kontroly kvality procesu z jejich strany. „Starostům jsem představil návrh doplněného zákona, který chci v nejbližších týdnech předložit vládě,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Svá doplnění zákona a zkrácení lhůt opírá o evropskou taxonomii, kterou se Evropská unie zavazuje snížit emise skleníkových plynů o 55 procent do roku 2050, a je především nástrojem umožňujícím klasifikaci udržitelných ekonomických aktivit.

  Ministr doplnil, že Česká republika bude usilovat o to, aby tento termín v rámci posílení energetické bezpečnosti a soběstačnosti splnila.
  Obce na Vysočině podaly v lednu tohoto roku ústavní stížnost a to poté, co neuspěly se žalobami u Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu. „Počkáme si na rozhodnutí, pak vážíme další kroky. Předpokládáme, že se nás stát pokusí obejít a že stížnost nebude mít velký úspěch. Očekáváme ale, že odůvodnění případného zamítnutí stížnosti bude rozpracovanější. Po vyčerpání všech možnosti, které dovoluje české právo, půjdeme k evropskému soudu,“ uvedl starosta Rudíkova Zdeněk Souček.

  Platforma proti úložišti poslala 9. ledna letošního roku za všechny dotčené obce otevřený dopis předsedovi vlády Petru Fialovi a všem ministrům. „Připravený návrh zákona si zaslouží zásadní přepracování. Jestliže je pro Správu úložišť radioaktivních odpadů a mnohé další inspirací Finsko, které již hlubinné úložiště staví, pak se lze poučit i ve finském legislativním řešení, které respektuje názor dotčených obcí. V příloze si Vám dovoluji zaslat právní analýzu, zpracovanou pro Platformu proti hlubinnému úložišti, která se věnuje nejen posouzení návrhu zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu, ale také finské právní úpravě a její dobré praxi,“ uvádí mluvčí Platformy Antonín Seknička, místostarosta obce Cejle, v otevřeném dopise.

  Žádný z kroků obcí neměl vliv na výsledek jednání vlády při schvalování zákona.

  Na jejím jednání, 11. ledna, byl schválen ministerský návrh zákona k problematice úložiště radioaktivních odpadů, tak jak byl předložený.
  Byl schválen navzdory předvánočnímu jednání zástupců samospráv s ministrem Síkelou a navzdory návrhům v otevřeném dopise, který zaslala Platforma proti úložišti všem členům vlády, nebo názoru nezávislého odborníka.

  Svůj pohled zveřejnil geolog Matěj Machek.
  S problematikou hlubinného úložiště jaderného odpadu, se mladý geolog poprvé seznámil při své disertační práci. Pak ho oslovili zástupci obcí, zda by jim pomáhal po odborné stránce. Jeho pohled je jasný. Společnost se pustila před desítkami let do budování jaderných elektráren, aniž by věděla, co jednou udělá s jaderným odpadem.

  „Přijde mi to jako selhání lidské společnosti.
  Když nevíme, co s něčím nebezpečným udělat, tak to schováme pod zem. Za mě vytváříme ekologickou zátěž, kterou bude někdo v budoucnosti zase řešit, pokud naše civilizace úplně neselže,“ uvedl Matěj Machek pro server Ekonews.

  Zdroj: nasregion.cz

  Autor: Ladislav Vlasák