Vyrazili na novoroční pochod proti úložišti

  Chanovice – Více než čtyři stovky účastníků vyrazily v sobotu z Chanovic na trasu 15. ročníku pochodu „K uctění a zachování přírody a života v Pošumaví“.

  Pochod pořádají Chanovičtí od oznámení Správy úložišť radioaktivních odpadů, že tzv. lokalita Březový potok zasahující do katastrů Chanovic, Pačejova, Olšan, Kvášňovic, Maňovic a Velkého Boru byla vybrána coby jedna z lokalit vhodných pro stavbu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů.

  Proti možné stavbě úložiště obyvatelé i samosprávy všech šesti dotčených obcí z Horažďovicka od začátku protestují. „Původně jsme připravili tři sta účastnických karet, teď už je účastníků čtyři sta a stále přicházejí další. Myslím, že za všechny starosty z lokality mohu říci, že je pro nás posilou, když vidíme, že lidé naše snažení podporují. Což ukazují i účastí na akcích. Ať už je to náš pochod nebo třeba dubnový Den proti úložišti, který se koná ve všech lokalitách v republice,“ byl s účastí spokojen chanovický starosta Petr Klásek.

  Zdroj: denik.cz

   

  Obce osloví poslance kvůli úložišti

  9.1.2018    Právo    str. 10   Západní Čechy - Plzeňský kraj,
     Jan Švábek
  Lidé z Pošumaví nevzdávají boj proti úložišti radioaktivních odpadů. Starostové z lokality Březový potok se ještě v lednu obrátí na poslance z Plzeňského kraje. Navíc zvažují další žalobu na ministra životního prostředí.

  Na Klatovsku se o víkendu sešlo pět set lidí. Společně vyšli na pochod, kterým už léta protestují proti stavbě zařízení, do něhož má být ukládáno vyhořelé palivo z jaderných elektráren.
  Túry se zúčastnil i Petr Klásek (BEZPP), starosta Chanovic z lokality Březový potok. Ta patří mezi jednu ze sedmi zvažovaných oblastí pro stavbu úložiště.
  „S dalšími zástupci obcí jsme vyhodnotili aktuální situaci. Bohužel jsme museli konstatovat, že byť se jednalo už o patnáctý ročník pochodu, nic se nezměnilo. Stále bez výsledku usilujeme o to, aby se změnila naše práva,“ sdělil Právu Klásek. Cílem samospráv je získat takové legislativní záruky, aby mohly stavbu úložiště na svém území odmítnout.
  I proto odpůrci úložiště požádají o pomoc vybrané zákonodárce. „Mění se vláda i obsazení ministerstev. S obcemi z lokality Březový potok chceme oslovit nově zvolené poslance za Plzeňský kraj. Předpokládáme, že jim ještě v lednu adresujeme dopis,“ dodal Klásek.
  Stavbu úložiště připravuje státní organizace Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Proti té se obce ze všech lokalit postavily v rámci Platformy proti hlubinnému úložišti.
  Právě z jejích řad by už brzy mohla směřovat v pořadí druhá žaloba na ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO). V té první nespokojení starostové napadli Brabce kvůli tomu, že zamítl jejich námitku proti povolení geologických průzkumů na jejich území.
  „Po dvou letech jsme nedostali žádnou zprávu. Teď jsme se u soudu ptali, jak se věc řeší. Bylo nám řečeno, že soudci mají hodně práce,“ řekl Klásek. Jasněji by prý mohlo být na jaře.
  Na druhé žalobě už pracuje právník platformy. „Byla znovu vydána povolení k průzkumům, u kterých si myslíme, že vůbec vydána být neměla. SÚRAO žádá o prodloužení průzkumů ve chvíli, kdy původní povolení, která jsme žalovali, nebyla platná,“ vysvětlil starosta.

  Prodloužení průzkumů

  SÚRAO loni neměla k průzkumům povolení, protože resort zamítl žádost o prodloužení prací. Jenže Brabec pak čtyři lokality včetně Březového potoka vrátil do hry, což obce popudilo. Ministerstvo správě úložišť prodloužilo dobu platnosti průzkumné licence do roku 2017.
  „Byly splněny zákonem předpokládané podmínky pro prodloužení,“ sdělila Právu Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení ministerstva.
  Rozhodnutí podle Pospíšilové dosud nenabylo právní moci. „Odvolaly se proti němu spolky a některé obce,“ vysvětlila mluvčí resortu. Informace ohledně žalob na ministra Brabce úřad nijak nekomentoval.
  Stát má vybrat lokalitu do roku 2025. Úložiště by mělo na jejím území začít fungovat během roku 2065. Palivo v něm bude uloženo po dobu desítek tisíc let.
  Regionální mutace| Právo - jihozápadní Čechy


  Lidé už nachodili stovky protestních kilometrů

  Zdroj:  Mladá fronta Dnes
  Datum:  08.01.2018

  CHANOVICE Přes 400 lidí vyrazilo v sobotu ráno od zámku v Chanovicích na již tradiční protestní pochod proti záměru vybudovat v lokalitě Březový potok úložiště radioaktivního odpadu. Trasa pochodu vedla právě zmiňovaným územím, které je jednou ze zvažovaných lokalit. Podle pořadatelů hrozí obyvatelům dotčených obcí reálné nebezpečí zásahů do pozemků a krajiny.

  Boj se táhne už 15 let

  "Na začátku léta 2003 nám přišlo pozvání od vedení Správy úložišť radioaktivního odpadu do jedné restaurace v Horažďovicích. Týkalo se to více obcí regionu. Pozváni byli i představitelé Městského úřadu v Horažďovicích. Čelní představitelé Ministerstva průmyslu a obchodu a tehdejší ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů Vítězslav Duda nám oznámili, že jsme jedna z vytipovaných lokalit, kde by se mělo vybudovat hlubinné úložiště radioaktivního odpadu. Dozvěděli jsme se, že už zhruba deset let probíhají průzkumy po celé České republice a že z desítek lokalit jich zbylo nakonec šest a my jsme mezi nimi. Zároveň nám bylo sděleno, že podle platných zákonů do toho vlastně nemáme co mluvit a musíme to přijmout," říká starosta Chanovic Petr Klásek.
  Podle Správy úložišť radioaktivních odpadů je třeba při výběru lokality pro hlubinné úložiště prokazatelně a věrohodně doložit nejen provozní bezpečnost pokrývající období několika desítek až stovek let, ale především dlouhodobou bezpečnost pro období statisíců let.

  O nás bez nás

  "Ovlivnilo by to život stovky generací. Když jsme si vyžádali související materiály, tak jsme zjistili, že některé vesnice by se dokonce změnily v neobyvatelné. Nejvíc mne zarazilo, že někdo rozběhne tak závažnou věc, a obce, kterých se to týká, se k tomu nemohou vyjadřovat. Je to bohužel o nás bez nás. Zcela mi tam chyběla jakákoliv transparentnost," zdůrazňuje Klásek.
  Dotčené obce potenciálních lokalit sdružuje platforma proti hlubinnému úložišti. Jejím cílem je prosadit takový způsob hledání řešení problému vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů, který bude otevřený, průhledný a v němž obce i veřejnost budou mít zákony dostatečně garantované možnosti hájit své oprávněné zájmy.

  Podpora Plzeňského kraje

  "Těší mne jednota, se kterou se k této problematice stavíme. A nejde jen o podporu veřejnosti. Například v naší lokalitě Březový potok ani jedno zastupitelstvo nikdy nepodlehlo žádným nabídkám, které přišly ze strany Správy úložišť radioaktivního odpadu nebo jiných subjektů. Mám také radost, že od samého počátku se s naším postojem ztotožňuje i vedení města Horažďovice. A to napříč politickým spektrem. Jdou s námi i do některých výtek a žalob. To je pro nás veliká posila. Podporu nám vyjádřilo i současné vedení Plzeňského kraje. Bohužel ne všude mají takové štěstí," doplňuje Klásek.

  Problém radioaktivního odpadu

  Hlubinná úložiště jsou podle řady odborníků v současné době nejvhodnějším způsobem ukládání radioaktivního materiálu. Tato varianta by měla vyhovovat jak po stránce bezpečnosti a technické proveditelnosti, tak po stránce ekonomické. V České republice takové místo zatím neexistuje. Stát chce proto do roku 2025 vybrat jeho finální lokalitu. Hlubinné úložiště by tam mělo být zprovozněno v roce 2065.
  "Obávám se, že plánované úložiště nebude jen pro Česko, ale pro celou Evropu. Má mít rozlohu jako 72 fotbalových hřišť. Rozhodně se tedy nevzdáme. Jsme začátek Šumavy, máme krásnou krajinu a nenecháme ji zničit. Máme dokonce podporu z Rakouska a Německa," uzavírá Josef Jirsa, starosta Maňovic, další obce z lokality Březový potok.