„Zabráníme ohrožení klíčových národních zdrojů pitné vody radioaktivními odpady!“ mají jasno starostové z Vysočiny a 25.4.2019 v Dolní Cerekvi představí společnou strategii

  Dolní Cerekev, 17.4.2019 – V době stále se zvyšujícího nedostatku pitné vody se stala Českomoravská vrchovina nenahraditelným zdrojem pitné vody národního významu. SÚRAO vážně uvažuje o zřízení hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů v lokalitě (ČERTŮV) HRÁDEK, která vodou zásobuje nejen okolní obce, ale i krajské město Jihlava a prostřednictvím Želivky i hlavní město Prahu a Středočeský kraj. Tomuto chtějí zabránit starostové z Vysočiny a na veřejném jednání představí společnou strategii.  

  Správa úložišť radioaktivních odpadů /SÚRAO/ vážně uvažuje o zřízení hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů v lokalitě (ČERTŮV) HRÁDEK. Tato lokalita se však nachází na evropském rozvodí a je nenahraditelným zdrojem vod, jak pro okolní obce, tak i pro město Jihlava prostřednictvím vodní nádrže Hubenov. Nelze také přehlédnout, že tato lokalita zasahuje také do povodí vodárenského toku Želivka (Švihov), zásobující pitnou vodou nejen Prahu, ale i velkou část Středočeského kraje. 

  S ohledem na skutečnost, že nelze předem do budoucna s naprostou jistotou vyloučit možnou přírodní katastrofu nebo nehodu v provozu hlubinného úložiště, tak by kontaminace lokality (ČERTŮV) HRÁDEK radioaktivními odpady vedla v krátkodobém časovém horizontu ke znehodnocení zdrojů pitné vody nejen pro okolní obce, ale i pro město Jihlava, hlavní město Praha a velkou část Středočeského kraje. 

  Tohoto se obávají starostové obcí Cejle, Dolní Cerekev, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a Rohozná a svolávají veřejné jednání do Dolní Cerekve na den 25.4.2019 od 16.00 hod., při kterém podepíší dohodu o spolupráci a představí společnou strategii. 

   „Vody tady na Vysočině máme čím dál tím méně a teď do toho kůrovcová kalamita, ale to není nic proti nápadu navozit nejnebezpečnější radioaktivní odpad do oblasti, která vodou zásobuje dva kraje a ještě Prahu“ neskrývají rozhořčení místní starostové. „K rozhořčení místních přispívá i to, že jak SÚRAO, tak MPO, neoznačilo ochranu vodních zdrojů jako zásadní kritérium pro výběr lokality pro umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů“ vysvětluje situaci starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák /tel. 777315782/.

   

  Mgr. et Bc. Luboš Kliment, společný zástupce

  Obcí Cejle, Dolní Cerekev, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a Rohozná 

  kontakt: kliment@akkliment.cz, tel: 776233879  Přílohy ke stažení