koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem

 

Vláda po patnácti letech 29. listopadu 2017 schválila novou Koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v České republice. Až doposud se postupovalo podle koncepce schválené vládou v roce 2002 pod tlakem ministra Grégra navzdory nesouhlasnému stanovisku Ministerstva životního prostředí na závěr hodnocení dopadů na životní prostředí (SEA).

Nová koncepce byla rovněž podrobena hodnocení vlivů na životní prostředí a zdraví lidí. Ministerstvo životního prostředí v závěru tzv. zjišťovacího řízení v lednu 2016 zohlednilo připomínky a vyjádření obcí, spolků i institucí, ale pak již netrvalo na splnění svých požadavků a nakonec vydalo souhlasné stanovisko.  


Přílohy ke stažení


Anketa

S realizací tzv. „geologického průzkumu“ za účelem zjištění podmínek pro výstavbu trvalého úložiště jaderného odpadu v lokalitě Kraví hora:

29.3 % (2284×)

69.8 % (5450×)

0.9 % (74×)

Počet hlasování 7808

 

Odkazy na partnery: