Lokalita Blatno - Čertovka: Ověření plošné a prostorové lokalizace hlubinného úložiště

  Autor: EGP INVEST, spol. s r. o.

  Vydáno: únor 2012

  Obsah:

  • A - PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
  • C - Nadzemní stavby hlubinného úložiště, TECHNICKÁ ZPRÁVA
  • C - Koordinační situace nadzemní části HÚ areál Blatno - Čertovka
  • D - Podzemní stavby hlubinného úložiště, TECHNICKÁ ZPRÁVA
  • D – Koordinační situace podzemní části HÚ areál Blatno - Čertovka
  • D – Podzemní část HÚ - řez
  • D - Příloha Technické zprávy: Strukturně - petrografická charakteristika lokality

  Přílohy ke stažení