Lokalita Boletice: Ověření plošné a prostorové lokalizace hlubinného úložiště

  Původní a souhrnná technická zpráva areálu Chlum a překladiště Polná.

  Autor: EGP INVEST, spol. s r. o.,

  Vydáno: Prosinec 2012

  Obsah:

  A - Souhrnná část PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

  D - Nadzemní stavby hlubinného úložiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

  D - Nadzemní stavby hlubinného úložiště TECHNICKÁ ZPRÁVA - překladiště Polná

  E - Příloha technické zprávy Boletice - Strukturně - petrografická charakteristika lokality

  E - Podzemní stavby hlubinného úložiště TECHNICKÁ ZPRÁVA


  Přílohy ke stažení