Předběžná studie proveditelnosti hlubinného úložiště v lokalitě Na Skalním


  Technická zpráva číslo 219/2018 

  Praha, duben 2018

  Výsledky projektu: Zhodnocení geologických a dalších informací vybraných částí českého moldanubika z hlediska potenciální vhodnosti pro umístění hlubinného úložiště – EDU Západ.

  Autoři:
  ÚJV Řež, a.s., Divize ENERGOPROJEKT PRAHA
  František Fiedler, Jan Fiedler, Jaroslav Nohejl 


  Přílohy ke stažení