Srovnání platných právních předpisů ČR, EU a mezinárodních doporučení z hlediska poddolování území a jeho využití pro hlubinné úložiště

    Studie porovnává legislativu ČR a EU ohledně hodnocení poddolovaných území jako potenciální lokality pro umístnění hlubinného úložiště vysoko radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. V současné době neexistuje v ČR ani EU jednoznačný legislativní rámec na umístnění hlubinného úložiště, a je tedy třeba vycházet z kombinací požadavků a řešení jednotlivých oblastí (báňské legislativy, podzemního stavitelství, ochrany životního prostředí, jaderné legislativy). V praxi se zohledňují doporučení dokumentů IAEA (Safety Standards) a jiných mezinárodních institucí, které jsou jistým vodítkem pro řešení této problematiky. V studii jsou zhodnoceny části relevantních zákonů a vyhlášek ČR a doporučení mezinárodních institucí (IAEA, EURATOM) ohledně výběru vhodné lokality.

    Celé znení naleznete v příloze.

    Zdroj: SÚRAO


    Přílohy ke stažení