Studie umístitelnosti hlubinného úložiště v lokalitě Kraví hora

  Závěrečná zpráva

  Praha, květen 2018


  Studie umístitelnosti ověřuje umístění podzemního a povrchového areálu hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo (VJP) a ukládání radioaktivních odpadů nepřijatelných do stávajících přípovrchových úložišť ve  vymezeném  průzkumném  území  lokality  Kraví hora.  Technické  řešení  je  zpracováno  ve  4 dispozičních řešeních, které zahrnují varianty vertikálního a horizontálního způsobu ukládání VJP, respektive preferované ražby hlavních důlních děl konvenčním způsobem a stroji TBM.

  Ověření umístění podzemního areálu zahrnuje posouzení velikosti potenciálně využitelných horninových bloků dle předpokládaného inventáře VJP a RAO a stanovení objemu rubaniny pro  jednotlivá  dispoziční  řešení.  Studie  navrhuje  optimální  umístění  povrchového  areálu v rámci  lokality  včetně  jeho  napojení  na  infrastrukturu  a  způsob  realizace  horké  komory. Zpráva  rovněž  obsahuje  vyhodnocení  střetů  zájmů,  identifikaci  a  zhodnocení  nejistot navržených řešení.  

  Autoři:
  špinka Ota, Grünwald Lukáš, Zahradník Ondřej, Veverka Aleš, Fiedler František, Nohejl Jaroslav

  Poskytovatel: Společnost „ČVUT-SATRA-Mott MacDonald CZ“  
  Zastoupena: České vysoké učení technické v Praze

  Studii se všemi přílohami najdete zde: https://www.surao.cz/wp-content/plugins/downloader/linker.php?file=3113&page=//www.surao.cz/dokumenty-a-publikace/


  Přílohy ke stažení


  Anketa

  S realizací tzv. „geologického průzkumu“ za účelem zjištění podmínek pro výstavbu trvalého úložiště jaderného odpadu v lokalitě Kraví hora:

  29.5 % (2366×)

  69.3 % (5553×)

  1.2 % (94×)

  Počet hlasování 8013

   

  Odkazy na partnery: