Dokumenty


04.02.2005

Přístup českého státu k vysoceradioaktivním odpadům

Prezentace Edvarda Sequense, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí Prezentace ze semináře v Senátu ČR 4. února 2005

14.06.2004

Výzva starostů a zástupců občanských iniciativ k problematice vyhledávání hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů

My, níže podepsaní zástupci občanských iniciativ a starostové z lokalit, ve kterých jsou zkoumány možnosti umístění trvalého hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů vítáme pozastavení geologických prací pro vyhledávání úložiště do roku 2009, o němž v uplynulých dnech rozhodla česká vláda. Tato přestávka musí být smysluplně využita a proto se obracíme na zodpovědné orgány České republiky s následující výzvou. Vydáno: 14. června 2004

15.04.2004

Letecký geofyzikální průzkum: Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště

Autor. RNDr. Jaroslav Bárta, CSc, RNDr. Michal Tesař a Dr. Henrik T. Andersen, G IMPULS Praha spol. s.r.o.a McPhar Geosurveys Ltd. Vydáno: Duben 2004

15.02.2004

Analýza družicových a leteckých snímků: Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště

Morfotektonická analýza lokalit, Autor: RNDr. Lubomil Pospíšil a kolektiv, GISAT s.r.o., Vydáno: Únor 2004

10.02.2004

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 10. 2. 2004

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 10. 2. 2004 Usnesení č. 15/2004/ZK

13.12.2003

Nakládání s vyhořelým jaderným palivem ve světě

Každý jaderný reaktor produkuje ročně množství radioaktivních odpadů. Největší problém představují odpady vysoce radioaktivní, především vyhořelé jaderné palivo, jehož elektrárna velikosti Dukovan či Temelína produkuje každoročně desítky tun. Přestože ve světě byly proinvestovány miliardy dolarů na průzkum geologických formací vhodných pro jeho podzemní uložení, spolehlivé řešení se dodnes nepodařilo nalézt. Tato stručná analýza shrnuje problém nakládání s radioaktivními odpady a diskutuje zvažovaná řešení v různých zemích.

06.12.2003

Memorandum starostů a zástupců občanských iniciativ ze semináře v Táboře k problematice vyhledávání hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů

Níže podepsaní zástupci občanských iniciativ a starostové z lokalit, ve kterých jsou zkoumány možnosti umístění trvalého hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů, se na základě dnešního jednání obrací na vládu a Parlament České republiky s následujícím společným stanoviskem... Vydáno: Tábor, 6. 12. 2003

15.03.2003

Výběr lokality a staveniště HÚ: Analýza území ČR Fáze regionálního mapování

Autor: J. Piskač a kolektiv, Energoprůzkum Praha, spol. s.r.o., Vydáno: Březen 2003

31.01.2003

Žádost o vyřazení lokalit Vlksice a Chyšky ze seznamu oblastí, navrhovaných pro výstavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu

Žádost o vyřazení lokalit Vlksice a Chyšky ze seznamu oblastí, navrhovaných pro výstavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Vydáno: 31. ledna 2003

07.06.2001

Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR

V České republice až do konce roku 2017 probíhalo nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivními odpady v souladu s koncepcí schválenou vládou ČR dne 15. května 2002 (usnesení vlády č. 487/2002). Koncepce je výchozím dokumentem formulujícím politiku a strategii státu a státních orgánů v této oblasti.

předchozí strana 1 2 3 4 5 6 7 8