Den proti úložišti 2018 opět demonstroval jednotu obcí lokality Březový potok

Sobota 21.dubna byla ve znamení republikové akce „Den proti úložišti“. Nejinak tomu bylo i v lokalitě Březový potok. Centrem protestu se pro letošek staly Olšany. Součástí akce byl i tradiční štafetový běh o délce 25 km, vedoucí územím zasažené lokality. Devět úseků zajišťovala i Obec Pačejov prostřednictvím svých spolků a organizací. Naprostá většina z nich se zhostila svého poslání s patřičným entusiasmem a nadšením a patří jim poděkování za pečlivou přípravu a zodpovědný přístup. Maximální uznání zaslouží především naše mateřská škola. Akce následně vyvrcholila v Olšanech, kde v průvodním programu vystoupil i pěvecký sbor z pačejovské základní školy. Den proti úložišti opět demonstroval naprostou jednotu všech obcí lokality Březový potok.

/Tomáš Cihlář/