Den proti úložišti 2019 - Březový potok

 

V sobotu 27. 4. 2019 se na Horažďovicku v lokalitě zvané “Březový potok” konala společná
akce obcí a spolků proti záměru vybudovat zde hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Akce
probíhala v rámci republikového protestu Den proti úložišti.

Téma úložiště je zde žhavým námětem od roku 2003, kdy SÚRAO nekompromisně oznámilo záměr.
Cílem protestu bylo upozornit na jednání státních institucí. Proti snaze státu provádět zde
průzkumy a následně budovat úložiště společně protestovaly všechny dotčené obce Chanovice,
Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor, a toto zde podporovala Města Horažďovice  
a Nepomuk a občanské sdružení JODN Pačejov.

Naprostá většina obyvatel z lokality se záměrem státu nesouhlasí. Což lze shrnout do tří bodů:
1. Stát nerespektuje názor obyvatel a samospráv v obcích ohrožených výstavbou úložiště.
2. Stát postupuje nekoncepčně a směrem k obcím nátlakově.  
3. Obce žádají o vytvoření zákona, který se bude odpovědně zabývat touto dlouhodobou  
a ojedinělou problematikou v ČR.  
 
Celodenní program:
*12.oo hod., tříminutové varovné vyzvánění zvonů v celé lokalitě.
*12.15 hod., start účastníků okružní jízdy lokalitou na kolech a motocyklech
*12.3o hod., na návsi v Kvášňovicíh start štafety složené z občanů a ze členů místních spolků, po-
stupně 38 skupin běželo trasu Kvášňovice - Defurovy Lažany - Újezd u Chanovic – Chanovice – Dob-
rotice – Holkovice – Velký Bor – Jetenovice – Maňovice – Pačejov nádraží – Olšany – Kvášňovice =
celkem cca 25,0 km.
*14.45 hod., cíl štafety + společné prohlášení obcí z lokality
*15.oo hod., „Zpěvem k záchraně Pošumaví a pro život lidí“, v Kvášňovicích vystoupily pěvecké
soubory Školní dětský při ZŠ Pačejov a rodinný sester Strolených z Kvášňovic. Po té hrála skupina
Nektar Boys z Horažďovic.

A hlavně proběhla společná akce lidí z území pracovně zvaného Březový potok – cca 750 lidí.   
Ve všech pořadatelských obcích byly připraveny petiční listiny se společným prohlášením. Tyto
listiny podepsalo 1.080 lidí. 

Štafetu postupně běželo 225 lidí. Na kolech jelo 40 lidí. Na motocyklech jelo 25 lidí.
 
Osobně akci přijela podpořit radní Plzeňského kraje pro životní prostředí Radka Trylčová a sená-
tor Václav Chaloupek.  
 
Společným mottem akce bylo – NEDEJME SE!! Což bylo symbolicky ukázáno společným zvednu-
tím spojených rukou zástupců pořadatelských obcí a subjektů.  
 
Starostové a obyvatelé veřejně upozornili na zásadní nesouhlas s možností, aby byl pod jejich
domovy ukládán vysoce radioaktivní odpad nebezpečný pro tisíce generací. Dále upozornili na
nepřijatelnost způsobu, jakým je v České republice řešen problém vyhořelého jaderného paliva.
Chybí potřebná legislativa zajišťující lepší a rovnoprávné postavení obcí, nejsou jasná kritéria,
podle kterých se mají vybírat lokality. Není dobře zdůvodněné, zda uspěchaná varianta směřující
k jedinému řešení – definitivnímu uschování odpadů pod zem  - je ta nejlepší a bezpečná.
 
NEDÁME SE !!!
Zapsal Petr Klásek Černický, starosta Obce Chanovice, tel.: 606 745 795, e-mail:  obec.chanovice@email.cz

Fotogalerie:

Fotogalerie na webu obce Kvášňovice.

 

Z médií:

Tisícovka lidí protestovala proti stavbě jaderného úložiště na Klatovsku, 27. 4. 2019

V Kvášňovicích se připojili ke Dni proti úložišti, 29. 4. 2019

Pozvánka:


Přílohy ke stažení