Obce z lokality Březový potok opustily expertní skupinu MPO

 

Obce z lokality Březový potok, konkrétně Chanovice, Kvášňovice, Maňovice,  Olšany, Pačejov a Velký Bor ve spolupráci s městem Horažďovice odvolaly svého zástupce z mezirezortní expertní skupiny zřízené Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Mezi hlavní důvody patří, že:

  • expertní skupina nemá žádnou zákonodárnou pravomoc, proto nemůže narovnat zákony, aby se zajistila práva obcí,
  • MPO a SÚRAO rozhodují stejně bez ohledu na stanoviska zdejších obcí a jejich občanů,
  • se cítí dlouhodobě manipulováni ze strany vedení SÚRAO a nemají v něj žádnou důvěru,
  • nevidí žádný smysl té skupiny, kde o nějakém dialogu není řeč.

Podrobněji v dopise obcí odeslaném 15. 9. 2018 ministryni průmyslu a obchodu Martě Novákové.


Přílohy ke stažení