Otevřený dopis ministrovi Havlíčkovi - obce z lokality Březový potok


Jménem obcí Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor a za podpory Města Horažďovice protestujeme proti postupu MPO v problematice úložiště radioaktivních odpadů. Podrobnosti jsou uvedeny ve společném dnešním dopise v příloze této zprávy.

Dnes se sešli starostové z lokality Březový potok, aby reagovali na stále probíhající proces na MPO.

Setkání se neslo ve dvou společných závěrech:
„Lidé na Pošumaví mají aktuálně obavy z COVIDu-19, obávají se několik roků sucha, ale dlouhodobě se bojí přezíravosti představitelů MPO a nebezpečí radioaktivního odpadu pro stovky generací našich potomků“.

Náš postoj je jednotný – ÚLOŽIŠTĚ U NÁS NECHCEME.

Tento závěr vychází z předchozích stanovisek, zaslaných od počátku roku ministrovi Havlíčkovi.

Z lednového dopisu na MPO: … vyjadřujeme velkou nespokojenost s postupem MPO při přípravě věcného záměru zákona o zapojení obcí do procesu výběru a výstavby úložiště a vypořádání našich připomínek. Neakceptování našich připomínek a tvrdé prosazování úřednického ministerského postupu považujeme za podraz vůči našim obcím a občanům. K žádnému slibovanému posílení práv obcí při výběru úložiště v novém zákoně ze strany MPO nedochází. Vaši výzvu, abychom předkládali připomínky, zpětným pohledem, považujeme za výsměch lidem v 17 vesnicích našich 6 obcí. Ve vzájemné spolupráci obcí a spolu s odborníky právního zaměření jsme vypracovali a předložili fundované připomínky k návrhu zákona. Vaše ministerstvo je odmítlo a podané připomínky a návrhy ignoruje. …

Z únorového dopisu na MPO: … oznamujeme, že odvoláváme našeho jediného pozorovatele z poradního panelu expertů, který byl nominován za tzv. lokalitu Březový potok. Poradní panel expertů byl ustanoven Vámi a JUDr. Prachařem a ukázalo se, že účast pozorovatelů je naprosto zbytečná. Pozorovatel nemůže nic v celém procesu ovlivnit. Post pozorovatelů slouží jen jako nástroj Vaší prezentace údajné spolupráce s obcemi. Žádná vzájemná spolupráce však neexistuje a je z Vaší strany pouze virtuální a mediální. Jednoduše řečeno: Tento Váš „koncil“ si stejně dělá, co chce, a Vy rozhodujete bez ohledu na cokoliv z požadavků našich obcí.

Květnový dopis na MPO: .. viz příloha
Připojena mapa ohrožené lokality na Horažďovicku a dnešní foto.

Chceme připomenout a upozornit na to, že i v této době MPO určuje kam s jaderným odpadem na tisíciletí.
K tomu Vláda jedná o rozšíření elektrárny Dukovany, aniž by brala na zřetel postoje lidí a samospráv v lokalitách. Lokality nátlakově určilo SÚRAO a MPO.
Stav „o nás, bez nás“ trvá již minimálně 17 let.

Petr Klásek, starosta Obce Chanovice spolu se sousedními obcemi.


Přílohy ke stažení