lokality Lokality /cs/lokality/ brezovy-potok Březový potok /cs/lokality/brezovy-potok/ pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/ 22-08-10 04:30:53 22 cs Čeština zaloba-proti-rozhodnuti-ministra-zivotniho-prostredi-ze-dne-25-8-2015 Žaloba proti rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 25. 8. 2015 html 2 redesign.nechcemeuloziste.cz zaloba-proti-rozhodnuti-ministra-zivotniho-prostredi-ze-dne-25-8-2015 Žaloba proti rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 25. 8. 2015 30.11.2015 09:36:54

Žaloba proti rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 25. 8. 2015

Dne 25. 9. 2013 podala Správa úložišť radioaktivních odpadů (dále jen „SÚRAO“) zastoupená subjektem GEOMIN, družstvo, kMinisterstvu životního prostředí žádost o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry Březový potok (dále jen „průzkumné území Březový potok“).

Žalobci v rámci řízení před Ministerstvem životního prostředí namítali, že SÚRAO nebylo oprávněno žádost o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry Březový potok vůbec podávat, jelikož nebyly splněny podmínky stanovené v Plánu činnosti SÚRAO pro rok 2013, zejména nebyl získán souhlas dotčených obcí. Dále pak žalobci namítali vnitřní rozpory v žádosti SÚRAO týkající se především etapy prací, pro kterou má být průzkumné území Březový potok stanoveno. Stejně tak žalobci požadovali, aby byl správní spis doplněn o dokumenty, na něž je v rámci žádosti SÚRAO o stanovení průzkumného území Březový potok odkazováno, jakož i některé další dokumenty podstatné pro možnost žalobců vyjádřit se komplexně k uvedené žádosti. Sami žalobci pak taktéž navrhli několik důkazů svědčících především o nevhodnosti lokality Březový potok pro využití území, co by hlubinného úložiště. Nakonec pak také žalobci upozorňovali na jiné veřejné zájmy, které převažují nad zájmem na dalším průzkumu a budoucím využití lokality Březový potok pro vybudování hlubinného úložiště.

Více infromací naleznete v příloze.

Společná žaloba měst a obcí v lokalitě Březový potok ze dne 23.10.2015.
article pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/ 30.11.2015 09:42:12 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk zaloba-bp.pdf 364.04 KB /include/mime_icons/pdf.gif /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/zaloba-proti-rozhodnuti-ministra-zivotniho-prostredi-ze-dne-25-8-2015/_files/zaloba-bp.pdf _files
mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 0 system Systémová složka /cs/system/ medialni-vystupy-den-proti-ulozisti-2016 0 Mediální výstupy Den proti úložišti 2016 article odeslani-formulare 0 Odeslání formuláře article test 0 test article 3 root_content /cs/ test test /cs/test/ 0 1 aktuality Aktuality /cs/aktuality/ 0 0 lokality Lokality /cs/lokality/ http://www.nechcemeuloziste.cz/lokality/brezovy-potok/ 0 0 brezovy-potok Březový potok /cs/lokality/brezovy-potok/ 1 0 nazory-brez Názory /cs/lokality/brezovy-potok/nazory-brez/ 2 0 odborne-studie-brezovy-potok Studie /cs/lokality/brezovy-potok/odborne-studie-brezovy-potok/ 2 0 prezentace-brez Prezentace /cs/lokality/brezovy-potok/prezentace-brez/ 2 0 pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/ 2 0 4 ete-jih Janoch /cs/lokality/ete-jih/ 1 0 nazory-ete-jih Názory /cs/lokality/ete-jih/nazory-ete-jih/ 2 0 tiskoviny-ete-jih Tiskoviny /cs/lokality/ete-jih/tiskoviny-ete-jih/ 2 0 studie Studie /cs/lokality/ete-jih/studie/ 2 0 prezentace-ete-jih Prezentace /cs/lokality/ete-jih/prezentace-ete-jih/ 2 0 pravni-stav-ete-jih Právní stav /cs/lokality/ete-jih/pravni-stav-ete-jih/ 2 0 5 horka Horka /cs/lokality/horka/ 1 0 nazory-hor Názory /cs/lokality/horka/nazory-hor/ 2 0 zpravodaje-hor Tiskoviny /cs/lokality/horka/zpravodaje-hor/ 2 0 odborne-studie-hor Studie /cs/lokality/horka/odborne-studie-hor/ 2 0 prezentace-hor Prezentace /cs/lokality/horka/prezentace-hor/ 2 0 pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/ 2 0 5 hradek Hrádek /cs/lokality/hradek/ 1 0 nazory-hra Názory /cs/lokality/hradek/nazory-hra/ 2 0 zpravodaje-hra Tiskoviny /cs/lokality/hradek/zpravodaje-hra/ 2 0 odborne-studie-hradek Studie /cs/lokality/hradek/odborne-studie-hradek/ 2 0 prezentace-hra Prezentace /cs/lokality/hradek/prezentace-hra/ 2 0 pravni-stav-hra Právní stav /cs/lokality/hradek/pravni-stav-hra/ 2 0 5 certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ 1 0 nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/ 2 0 zpravodaje-cer Tiskoviny /cs/lokality/certovka/zpravodaje-cer/ 2 0 odborne-studie-certovka Studie /cs/lokality/certovka/odborne-studie-certovka/ 2 0 prezentace-cer Prezentace /cs/lokality/certovka/prezentace-cer/ 2 0 pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/ 2 0 5 cihadlo Čihadlo /cs/lokality/cihadlo/ 1 0 nazory-cih Názory /cs/lokality/cihadlo/nazory-cih/ 2 0 zpravodaje-cih Tiskoviny /cs/lokality/cihadlo/zpravodaje-cih/ 2 0 odborne-studie-cihadlo Studie /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/ 2 0 prezentace-cih Prezentace /cs/lokality/cihadlo/prezentace-cih/ 2 0 pravni-stav-cih Právní stav /cs/lokality/cihadlo/pravni-stav-cih/ 2 0 5 kravi-hora Kraví hora /cs/lokality/kravi-hora/ 1 0 chci-podporit Chci podpořit /cs/lokality/kravi-hora/chci-podporit/ 2 1 dpu Den proti ulozisti /cs/lokality/kravi-hora/dpu/ 2 1 nazory Názory /cs/lokality/kravi-hora/nazory/ 2 0 zpravodaje Tiskoviny /cs/lokality/kravi-hora/zpravodaje/ 2 0 odborne-studie-kravi-hora Studie /cs/lokality/kravi-hora/odborne-studie-kravi-hora/ 2 0 prezentace Prezentace /cs/lokality/kravi-hora/prezentace/ 2 0 pravni-stav Právní stav /cs/lokality/kravi-hora/pravni-stav/ 2 0 7 magdalena Magdaléna /cs/lokality/magdalena/ 1 0 nazory-mag Názory /cs/lokality/magdalena/nazory-mag/ 2 0 zpravodaje-mag Tiskoviny /cs/lokality/magdalena/zpravodaje-mag/ 2 0 odborne-studie-magdalena Studie /cs/lokality/magdalena/odborne-studie-magdalena/ 2 0 prezentace-mag Prezentace /cs/lokality/magdalena/prezentace-mag/ 2 0 pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/ 2 0 5 edu-zapad Na Skalním /cs/lokality/edu-zapad/ 1 0 nazory-edu-zapad Názory /cs/lokality/edu-zapad/nazory-edu-zapad/ 2 0 tiskoviny-edu-zapad Tiskoviny /cs/lokality/edu-zapad/tiskoviny-edu-zapad/ 2 0 studie-edu-zapad Studie /cs/lokality/edu-zapad/studie-edu-zapad/ 2 0 prezentace-edu-zapad Prezentace /cs/lokality/edu-zapad/prezentace-edu-zapad/ 2 0 pravni-stav-edu-zapad Právní stav /cs/lokality/edu-zapad/pravni-stav-edu-zapad/ 2 0 5 9 dokumenty Dokumenty /cs/dokumenty/ 0 0 odborne-studie Odborné studie /cs/dokumenty/odborne-studie/ 1 0 prezentace-dok Prezentace /cs/dokumenty/prezentace-dok/ 1 0 stanoviska-a-petice Stanoviska a petice /cs/dokumenty/stanoviska-a-petice/ 1 0 tiskoviny Tiskoviny /cs/dokumenty/tiskoviny/ 1 0 video-audio Video/audio /cs/dokumenty/video-audio/ 1 0 5 pravo Právo /cs/pravo/ 0 0 navody-a-manualy Návody a manuály /cs/pravo/navody-a-manualy/ 1 1 vzory Vzory /cs/pravo/vzory/ 1 1 2 caste-dotazy Časté dotazy /cs/caste-dotazy/ 0 0 platforma-proti-hu Platforma /cs/platforma-proti-hu/ 0 0 kontakty Kontakty /cs/kontakty/ 0 0 system Systémová složka /cs/system/ 0 1 bannery Bannery /cs/system/bannery/ 1 0 velky-slider Velký slider /cs/system/bannery/velky-slider/ 2 0 pod-velkym-sliderem Pod velkým sliderem /cs/system/bannery/pod-velkym-sliderem/ 2 0 pravy-sloupec Pravý sloupec /cs/system/bannery/pravy-sloupec/ 2 0 3 mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 1 0 prihlaseni Přihlášení /cs/system/prihlaseni/ 1 0 stranka-nenalezena Stránka nenalezena /cs/system/stranka-nenalezena/ 1 0 4 9 pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/ 0 rozhodnuti-ministra-o-zastaveni-rizeni-o-prodlouzeni-doby-platnosti-pruzkumneho-uzemi-brezovy-potok-z-10-5-2018 0 Rozhodnutí ministra o zastavení řízení o prodloužení doby platnosti průzkumného území Březový potok z 10. 5. 2018
Ministr životního prostředí Richard Brabec se dne 10. května 2018 rozhodl zastavit řízení o prodloužení doby platnosti průzkumného území pro geologické práce pro vyhledávání úložiště na lokalitě Březový potok po té, co Správa úložišť radioaktivních odpadů stáhla svoji žádost.
article 21.05.2018 16:10:13 21.05.2018 16:12:02 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/
rozsudek-mestskeho-soudu-v-praze-z-26-3-2018-ktery-zrusil-rozhodnuti-o-stanoveni-pruzkumneho-uzemi 0 Rozsudek Městského soudu v Praze z 26. 3. 2018, který zrušil rozhodnutí o stanovení průzkumného území
Rozsudek Městského soudu v Praze z 26. 3. 2018, který na základě žaloby Města Horažďovice a obcí Kvášňovice, Olšany, Chanovice, Maňovice, Pačejov a Velký Bor zrušil rozhodnutí ministra životního prostředí z 25. 8. 2015 a rozhodnutí Ministerstva životního prostředí z 16. 10. 2014 o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry pro vyhledávání hlubinného úložiště Březový potok.
article 27.03.2018 12:31:20 24.04.2018 13:55:25 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/
rozklad-obci-proti-rozhodnuti-mzp-o-prodlouzeni-doby-platnosti-pruzkumneho-uzemi-brezovy-potok 0 Rozklad obcí proti rozhodnutí MŽP o prodloužení doby platnosti průzkumného území Březový potok
Rozklad města Horažďovice a obcí Kvášňovice, Olšany, Chanovice, Maňovice, Pačejov a Velký Bor proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 11. 12. 2017, č.j. MZP/2017/510/762 o  prodloužení platnosti rozhodnutí o  stanovení průzkumného území Březový potok. Obsahuje podrobné argumenty, se kterými samosprávy navrhují, aby ministr napadené rozhodnutí zrušil.
article 14.01.2018 17:11:07 14.01.2018 17:14:38 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/
rozklad-cally-proti-rozhodnuti-mzp-o-prodlouzeni-doby-platnosti-pruzkumneho-uzemi-brezovy-potok 0 Rozklad Cally proti rozhodnutí MŽP o prodloužení doby platnosti průzkumného území Březový potok
Rozklad Cally - Sdružení pro záchranu prostředí proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 11. prosince 2017 vydaného pod č. j. MZP/2017/520/517 o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území Březový potok. Obsahuje argumenty, se kterými účastník řízení navrhuje, aby ministr napadené rozhodnutí zrušil.
article 08.01.2018 14:29:37 08.01.2018 14:34:03 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/
rozhodnuti-mzp-o-prodlouzeni-doby-platnosti-pruzkumneho-uzemi-brezovy-potok 0 Rozhodnutí MŽP o prodloužení doby platnosti průzkumného území Březový potok
Ministerstvo životního prostředí dne 11. 12. 2017 rozhodlo o prodloužení doby platnosti průzkumného území pro vyhledávání úložiště Březový potok o jeden rok, tedy do 31. 12. 2017.
article 12.12.2017 22:10:50 12.12.2017 22:13:58 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/
sdeleni-surao-o-novem-pozadavku-prodlouzit-povoleni-pruzkumneho-uzemi-jen-do-konce-roku-2017 0 Sdělení SÚRAO o novém požadavku prodloužit povolení průzkumného území jen do konce roku 2017
V souvislosti s rozhodnutím ministra životního prostředí Richarda Brabce, kterým fakticky vrátil k novému rozhodnutí žádost Správy úložišť o prodloužení doby platnosti průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry pro vyhledávání hlubinného úložiště Březový potok, sděluje SÚRAO dnem 22. 11. 2017, že zužuje svoji žádost a žádá o prodloužení doby platnosti jen do konce roku 2017.
article 30.11.2017 09:46 30.11.2017 09:51 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/
rozhodnuti-listopad-2017-bp 0 Rozhodnutí ministra životního prostředí o rozkladu SÚRAO
Dne 7. 11. 2017 vydal ministr životního prostředí Richard Brabec rozhodnutí, ve kterém zrušil usnesení MŽP o zastavení řízení, ve kterém SÚRAO požádalo o prodloužení doby platnosti průzkumného území Březový potok. Ministerstvo tak bude muset znovu rozhodnout o prodloužení doby platnosti tohoto průzkumného území, přestože ta již skončila 31. 12. 2016.
article 09.11.2017 23:25:41 10.11.2017 09:48:35 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/ screen-shot-2017-11-09-at-23-26-29.png 2108 1170
rozklad-spravy-ulozist-radioaktivnich-odpadu-z-15-3-2017-proti-usneseni-mzp 0 Rozklad Správy úložišť radioaktivních odpadů z 15. 3. 2017 proti usnesení MŽP
o zastavení řízení o prodloužení doby platnosti průzkumného území Březový potok
article 23.03.2017 17:14:09 23.03.2017 17:20:33 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/
usneseni-ministerstva-zivotniho-prostredi-o-zastaveni-rizeni-o-prodlouzeni-doby-platnosti-pruzkumneho-uzemi-brezovy-potok-ze-dne-24-unora-2017 0 Usnesení Ministerstva životního prostředí o zastavení řízení o prodloužení doby platnosti průzkumného území Březový potok ze dne 24. února 2017 article 02.03.2017 11:38:22 02.03.2017 11:40:23 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/ zadost-surao-o-prodlouzeni-doby-platnosti-pruzkumneho-uzemi-pro-zvlastni-zasahy-do-zemske-kury-brezovi-potoka 0 Žádost SÚRAO o prodloužení doby platnosti průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry BŘEZOVÝ POTOK
Správa úložišť radioaktivních odpadů požádala v prosinci 2016 Ministerstvo životního prostředí o prodloužení doby platmosti stanovených průzkumných území o více než dva roky. 31. prosince 2016 totiž skončila platnost dříve povolených průzkumných území.
article 16.01.2017 23:27:22 17.01.2017 15:10:55 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/
zaloba-proti-rozhodnuti-ministra-zivotniho-prostredi-ze-dne-25-8-2015 0 Žaloba proti rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 25. 8. 2015
Společná žaloba měst a obcí v lokalitě Březový potok ze dne 23.10.2015.
article 30.11.2015 09:36:54 30.11.2015 09:42:12 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/
rozhodnuti-ministra-zivotniho-prostredi-o-zamitnuti-rozkladu-a-potvrzeni-pruzkumneho-uzemi-v-lokalite-brezovy-potok 0 Rozhodnutí ministra životního prostředí o zamítnutí rozkladu a potvrzení průzkumného území v lokalitě Březový potok
Rozhodnutí ministra životního prostředí ze 25. 8. 2015 o zamítnutí rozkladu obcí a spolků a potvrzení průzkumného území Březový potok pro vyhledávání úložiště.
article 11.09.2015 11:34:03 16.09.2015 09:29:49 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/ graphics-882729-640.png 120 83
rozklad-calla-sdruzeni-pro-zachranu-prostredi-proti-rozhodnuti-mzp-o-stanoveni-pruzkumneho-uzemi-brezovy-potok 0 Rozklad Calla – Sdružení pro záchranu prostředí proti rozhodnutí MŽP o stanovení průzkumného území Březový potok
Rozklad proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 16. října 2014 vydaného pod č. j. 774/520/13, 67692/ENV/13 ve věci stanovení průzkumného území Březový potok. Podáno 7. listopadu 2014
article 07.11.2014 13:01:12 15.02.2015 21:13:29 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/
rozklad-obci-manovice-a-pacejov-proti-rozhodnuti-mzp-o-stanoveni-pruzkumneho-uzemi 0 Rozklad obcí Maňovice a Pačejov proti rozhodnutí MŽP o stanovení průzkumného území
Rozklad proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 16. 10. 2014, č. j. 774/520/13, 67692/ENV/13. Podáno: 5. listopadu 2014
article 05.11.2014 12:54:50 15.02.2015 21:13:49 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/ obce-rozklad2014-titulka.jpg 250 353
rozhodnuti-ministerstva-zivotniho-prostredi-o-stanoveni-pruzkumneho-uzemi-pro-zvlastni-zasahy-do-zemske-kury-na-lokalite-brezovy-potok 0 Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry na lokalitě Březový potok
Ministerstvo životního prostředí rozhodlo o stavení PÚ v lokalitě Březový potok. Vydáno: 16. října 2014.
article 16.10.2014 12:51:17 15.02.2015 21:13:11 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/
16 2 s-2 1 s-2 2
1 uvod cs Čeština
f_login Přihlášení: form_id_login http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/zaloba-proti-rozhodnuti-ministra-zivotniho-prostredi-ze-dne-25-8-2015.html return mod_login_on_submit(); multipart/form-data ed_login text Jméno: ed_password password Heslo: b_login submit Přihlásit se b_login hidden 1 _sender_ hidden login
/mod/search/cs/page_system multipart/form-data ed_search_query Hledat: b_search_query2 Vyhledat b_search_query Vyhledat _sender_ search

    Žaloba proti rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 25. 8. 2015

    Dne 25. 9. 2013 podala Správa úložišť radioaktivních odpadů (dále jen „SÚRAO“) zastoupená subjektem GEOMIN, družstvo, kMinisterstvu životního prostředí žádost o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry Březový potok (dále jen „průzkumné území Březový potok“).

    Žalobci v rámci řízení před Ministerstvem životního prostředí namítali, že SÚRAO nebylo oprávněno žádost o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry Březový potok vůbec podávat, jelikož nebyly splněny podmínky stanovené v Plánu činnosti SÚRAO pro rok 2013, zejména nebyl získán souhlas dotčených obcí. Dále pak žalobci namítali vnitřní rozpory v žádosti SÚRAO týkající se především etapy prací, pro kterou má být průzkumné území Březový potok stanoveno. Stejně tak žalobci požadovali, aby byl správní spis doplněn o dokumenty, na něž je v rámci žádosti SÚRAO o stanovení průzkumného území Březový potok odkazováno, jakož i některé další dokumenty podstatné pro možnost žalobců vyjádřit se komplexně k uvedené žádosti. Sami žalobci pak taktéž navrhli několik důkazů svědčících především o nevhodnosti lokality Březový potok pro využití území, co by hlubinného úložiště. Nakonec pak také žalobci upozorňovali na jiné veřejné zájmy, které převažují nad zájmem na dalším průzkumu a budoucím využití lokality Březový potok pro vybudování hlubinného úložiště.

    Více infromací naleznete v příloze.


    Přílohy ke stažení