Společná žádost obcí z tzv. lokality Březový potok o vyřazení z výběru lokalit pro budování hlubinného úložiště.

 

Paní ministryně Ing. Nováková, dobrý den.

Jménem obcí Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor a spolu s městem Horažd'ovice Vás žádáme, na základě společného rozhodnutí, o vyřazení našich obcí z výběru pro záměr budování hlubinného úložiště v ČR.

Důvodů je celá řada:
  1. Zařazení našich obcí do záměru státu budovat hlubinné úložiště bylo učiněno v minulosti bez jakékoli součinnosti s obcemi a bylo nám pouze vedením SÚRAO direktivně oznámeno.
  2. Od roku 2003, kdy nám bylo oznámeno zařazení našich obcí do uvažovaných lokalit pro ukládání vysoko radioaktivních materiálů, všechna zastupitelstva obcí po všechna volební období přijala opakovaně usnesení, že s tímto záměrem státu nesouhlasí.
  3. Všech šest dotčených obcí nikdy nesouhlasilo s prováděním průzkumů a výzkumů na našich správních územích a nesouhlasíme s jejich prováděním ani nyní.
  4. Ztratili jsme veškerou důvěru ve Správu úložišt' radioaktivních odpadů. Byli jsme dlouhodobě manipulováni vedením SÚRAO. Proto se s vedením SÚRAO nechceme již setkávat.
  5. Zákonodárné instituce za období 17 roků od oznámení záměru státu obcím v naší lokalitě nepřijaly žádný zákon, který by tuto dlouhodobou problematiku řešil směrem k obcím a jejich občanům.
  6. Atd.

Problematika a nebezpečí vybudování úložiště radioaktivních odpadů je našimi občany velmi bedlivě sledována. Zastupitelstva všech níže podepsaných obcí mají jednomyslně schválená usnesení k zamýšlenému úložišti radioaktivního odpadu a v nich je uvedeno:

  • nesouhlasíme, aby na správních územích našich obcí bylo stanoveno průzkumné území pro možnost vybudování úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů.
  • nesouhlasíme s vybudováním podzemního úložiště vyhořelého jaderného paliva a ostatních radioaktivních odpadů na správních územích obcí.

Stále se ptáme: Skutečně existuje jen jediné a nevratné řešení ukládat radioaktivní palivo hluboko pod zem?

JUDr. J. Prachař nám v dopise ze dne 6. 3. 2019 píše, mimo jiné: Hlubinné úložiště s sebou přináší i významný rozvojový potenciál a perspektivy, a to nejen v oblasti zaměstnanosti a v oblasti sociálně ekonomické, ale také v oblasti rozvoje infrastruktury, podnikatelských příležitostí a celkového zlepšení kvality života ve vybrané lokalitě. Všechny obce z naší lokality, která nám byla vnucena, rády přenechají zmiňované výhody lokalitě, kde žije pan JUDr. Prachař.


Zdravíme, Obec Chanovice — P. Klásek (starosta)

Obec Kvášňovice — M. Strolený (starosta)

Obec Maňovice — J. Jirsa (starosta)

Obec Olšany — Z. Kříž (starosta)

Obec Pačejov — Ing. J. Vavřička (starost )

Obec Velký Bor — V. Zábranský (starosta)

Město Horažd'ovice — Ing. Michael Forman starosta


Přílohy ke stažení