Zhodnocení 16. ročníku pěšího pochodu proti úložišti v Chanovicích starostou

Šel se v sobotu 5. ledna 2019

 

Od poloviny roku 2003 se nuceně zabýváme na Horažďovicku problematikou ukládání vysoce radioaktivních odpadů. Obyvatelé 6 obcí v 17 vesnicích se obávají způsobu, kterým je tato závažná problematika řešena. Obavy mají i občané sousedních obcí a měst v Pošumaví.

Několik dotazů na Petra Kláska – starostu bbce Chanovice:
Jak po těch letech vidíš posun v řešení problému, kam s vyhořelým radioaktivním palivem?
Připadá mi, že pracovníci SÚRAO a odpovědní představitelé MPO a střídající se politici ani k řešení nechtějí dojít. Stále není žádný výsledek. Utrácejí se každý rok stovky miliónů korun. A dát zákonná práva obcím, to nikdo z čelních politiků neřešil a neřeší. Zprůhlednit celý proces, principy hodnocení a výběru způsobu a místa ukládání, též neznáme.

A podpořil někdo z čelních představitelů státu dlouhodobý požadavek obcí na změnu zákona, který by v celém procesu dal rovnocenná práva obcím?   
Od roku 2003 bylo v ČR 11 vlád, 11 různých ministrů na MPO a 11 různých ministrů na MŽP. Před rokem jsme jednali na MPO s ministrem Havlíčkem, pak přišel ministr Hüner a od poloviny roku 2018 ministryně Nováková. Zde v lokalitě byl za MŽP ministr Brabec a další jednání byla v Praze. Slyšíme sdělení, že nás chápou, ale nikdo nechce udělat krok reálnému a demokratickému řešení celého problému. Komu máme důvěřovat? Jeden čelní představitel státu nám něco slíbí a za chvíli je nahrazen jiným.

Jak jsi byl spokojen s letošní účastí lidí na pochodu?
Počet lidí, kteří si vyzvedli startovní kartu, byl skoro 300 osob. Je vidět, že tento problém lidé vnímají. A to byla hojná účast i přes větrné a deštivé počasí.Snažení boje obcí z lokality Březový potok přišli podpořit občané z celého regionu, všech věkových kategorií. Potěšila mne účast mladých lidí a rodin s dětmi. Je vidět, že jim na našich vesnicích záleží. Poděkování všem přítomným za podporu a za účast. Poděkování všem organizátorům a podpůrcům.

Trasu jste měnili?
Trasa byla dlouhá devět a půl kilometru. Účastníci obešli symbolické území o ploše zhruba 306 hektarů. Plocha 306 hektarů je navrhovaná podzemní část hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, dle technických dokumentů SÚRAO a cca 29,5 hektarů povrchového areálu.

Prý MPO a Vláda ČR zúžily na konci roku 2018 počet vytipovaných lokalit z devíti na čtyři?
Takové rozhodnutí nám bylo ředitelem SÚRAO a vedením MPO celý rok slibováno. Ale žádné konkrétní rozhodnutí opět nepřišlo. Vše je zase odsunuto. Stále žijeme v nejistotě. Jen sliby a sliby.

Jak vnímá současnou situaci celá lokalita zvaná Březový potok?
Starostové obcí Olšany, Kvášňovice, Pačejov, Velký Bor, Maňovice, Chanovice a města Horažďovice mají všichni jednomyslné mandáty od zastupitelů obcí, aby ochránili zdejší území a jednali proti předkládaným současným záměrům vedení SÚRAO. A také usilovali o práva obcí a zdejších lidí.
Zástupci obcí sdělili účastníkům několik aktualit od posledního pochodu:
-    Městský soud v Praze nám dal za pravdu, že povolení MŽP k průzkumům bylo neoprávněné.
-    Proběhla opakovaná jednání o společném postupu, protestní akce, jednání samospráv, atd.
-    Den proti úložišti 2018 v lokalitě a požadavky obcí podpořilo přes 1.300 účastníků.
-    Jednání na MPO, v Parlamentu, se senátory a poslanci, apod.
-    Vedení Plzeňského kraje potvrdilo usnesením rady podporu našich postojů – velké díky.
-    Obce z lokality Březový potok jsou členy republikové „Platformy proti hlubinnému úložišti – obce a občané hájí svá práva“. Ta žádá vedení MPO o odvolání p. Slováka ze SÚRAO.

Navrhované hlubinné úložiště radioaktivního odpadu v ČR je zařízení s nebezpečnými radioaktivními materiály na 100.000 let, dle Atomového zákona. Ale s obcemi se nikdo nebaví.

Proto všechny obce z lokality Březový potok budou společně pořád protest v sobotu 27. dubna 2019 v rámci celorepublikového Dne proti úložišti se startem a cílem v Kvášňovicích.

Petr Klásek Černický, toho času starosta Obce Chanovice


Přílohy ke stažení