Den proti úložišti 18. 4. 2015 na lokalitě Čertovka

K celostátní akci Den proti úložišti konané v sobotu 18. dubna se připojili také občané na Lubenecku. Občané mohli svůj nesouhlas s úložištěm vyjádřit pochodem po jedné z tras dlouhých 12 nebo 4 km. Trasy vedly krajinou mezi Blatnem a Lubencem, která byla vybrána jako potenciálně vhodná k vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu. I přes občasné přeháňky a zimu se pochodu zúčastnilo více než osmdesát zaregistrovaných účastníků. Z Blatna jich odstartovalo 53, z nádraží v Lubenci 30. Tito účastníci obdrželi v cíli pamětní medaile z cínařské dílny pana Nejedlého.

Další lidé pochod vynechali a přišli přímo do jeho cíle ke kostelu sv. Jiljí v Libyni. Takto přišlo svůj postoj během odpoledne vyjádřit ještě přes 80 dalších občanů. Odpolední část akce byla před hudební produkcí zahájena přečtením společného prohlášení všech 7 protestujících lokalit. Starosta Lubence Jiří Chaloupecký ve svém krátkém projevu poděkoval účastníkům a vyjádřil svůj nesouhlas i s chystanými geologickými průzkumy. Další diskuze probíhaly u stánku s aktuálními informacemi k dění kolem úložiště.

Ing. Richard Kanta k účasti prohlásil: „Byli jsme mile potěšeni, že pochodu se zúčastnili i lidé z Blatna a Malměřic.“ 

Akci podpořil i spolek Naše Krásnodvorsko. Jeho zástupce Ing. Josef Fiala řekl: „Hlubinné úložiště radioaktivního odpadu a plánovaná těžba bentonitu v Krásném Dvoře jsou spojené nádoby. Je již dávno zřejmé, že státním zájmem pro těžbu bentonitu nebude výroba steliva do kočičích toalet.“ Bentonit by měl totiž sloužit jako těsnicí materiál v jaderném úložišti.

U infostánku prohodil několik slov s organizátory také starosta pověřené obce Podbořany Radek Reindl, který se na akci také objevil. Protestujícím na Čertovce vyjádřila podporu i mostecká organizace Strany zelených  prostřednictvím účasti svého předsedy MgA. Luďka Proška. Ten srovnával obdobný přístup státu v otázce prolomení těžebních limitů na Mostecku i v otázce jaderného odpadu. Stejnému tématu byla věnována i výstava kreslených vtipů, která se setkala s velkou odezvou. V kostele sv. Jiljí dále probíhala výstava historických artefaktů  a  výstava vitrážových soch Jitky a Richarda Kantových. Dvě z nich  jsou inspirovány úložištěm jaderného odpadu.

Na organizaci celé akce se podíleli lidé z okolí spolků Za záchranu kostela sv. Jiljí a SOS Lubenec.

Plakátek s pozvánkou.

"Ne úložišti i průzkumům! Lidé na Podbořansku protestovali", Žatecký deník, 20. dubna 2015