lokality Lokality /cs/lokality/ certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/ 23-03-27 07:01:15 23 cs Čeština den-proti-ulozisti-2019-certovka Den proti úložišti 2019 - Čertovka html 2 redesign.nechcemeuloziste.cz den-proti-ulozisti-2019-certovka Den proti úložišti 2019 - Čertovka 30.04.2019 00:00

Den proti úložišti 2019 - Čertovka

 

V sobotu 27. dubna společně vyjádřili občané ve vytipovaných lokalitách po celé republice svůj nesouhlas s myšlenkou vybudování hlubinného úložiště pro vysoce aktivní použité palivo z jaderných elektráren. Celostátní Den proti úložišti v jednotlivých lokalitách již pátým rokem tradičně zaštítila Platforma proti hlubinnému úložišti sdružující 32 obcí a měst a 15 spolků. Ty chtějí změnit dlouhodobě uplatňovaný vrchnostenský přístup státu k obyvatelům vytipovaných lokalit při řešení problému existence použitého jaderného paliva.

V lokalitě Čertovka se stejně jako v minulých letech na organizování akce podílely spolky SOS Lubenec a Za záchranu kostela Sv. Jiljí, tentokrát s podporou obce Lubenec. V lubeneckém kulturním domě se úvodní besedy od 17 hodin s doprovodnou výstavou tištěných materiálů k tématu zúčastnilo více než 50 lidí z Lubence i z okolí, kteří se zajímali o aktuální dění kolem úložiště. Diskutovalo se o geologické (ne)vhodnosti zdejší lokality pro úložiště, o nebezpečí plynoucím z překládáním paliva do ukládacího kontejneru v blízkosti obce, o nedávné střídání ředitelů Správy úložišť   nebo o úspěšných soudních sporech spolků a obcí z Čertovky s Ministerstvem životního prostředí. V té souvislosti účastníky besedy zajímalo, zda rozsudek, v jehož důsledku nikdy nebylo stanoveno na Čertovce průzkumné území, měl nějaký vliv na výběr lokality pro úložiště.

„Geologické průzkumy probíhají, i když pro ně není stanoveno průzkumné území a všichni vědí, že účelem probíhajících geologických prací je poznání míst pro úložiště. Správa úložišť ani MŽP se však nestydí tvrdit, že provádějí výzkum za účelem všeobecného poznání, pro který průzkumné území nepotřebují,“ odpovídá Pavel Pavlík (SOS Lubenec). Richard Kanta (Za záchranu kostela Sv. Jiljí) k tomu dodává: „Ministerstvo průmyslu a obchodu při svém lednovém odložením rozhodnutí o výběru čtyř vhodnějších lokalit až do doby, než budou probíhající geologické práce dokončeny a než přinesou další údaje o zkoumaných lokalitách, nevědomky, ale jasně potvrdilo účel prováděných prací i porušování zákonů Správou úložišť.“

Geolog Jiří Svejkovský (SOS Lubenec)  na odtajněných dílčích výsledcích geologických prací ukazuje, že neporušený horninový blok na Čertovce je pro plánované úložiště příliš malý. „Potvrzují se tak mé závěry publikované již před třemi lety na lubenecké konferenci o úložišti,“ připomíná Jiří Svejkovský a doplňuje: „Správa úložišť toto zjištění tradičně obrací a v jejich novém čtvrtletníku tvrdí, že jde o výhodu, protože úložiště může být zhuštěné, menší a levnější...“  A Marcela Svejkovská dodává: „Jediné, čeho jsou schopni, je vystřídat minulého ředitele SÚRAO znovu jeho předchůdcem ...“

Po 19. hodině se pak účastníci se zářícími „radioaktivními“ lampiony vydali průvodem obcí směrem k lubeneckému rybníku, kde byl připraven táborák s uzenářským a hudebním občerstvením.

Pavel Pavlík, spolek SOS Lubenec, tel.: 720 229 825, e-mail: ppavlik@atlas.cz,
Jitka Kantová, spolek Za záchranu kostela sv. Jiljí, tel.: 603 818 185, e-mail: skloart@skloart.cz

Fotogalerie:

Z médií:

 Lampiony smrti? Jaderná skládka za humny je stále ve hře.

Pozvánka:

V sobotu 27. dubna 2019 se na osmi lokalitách v České republice uskutečnil pátý ročník Dne proti úložišti. V jeho průběhu obce i spolky uspořádaly řadu akcí, jako pochody, cyklojízdy, maraton, koncert, besedu, promítání a další. Co se dělo na lokalitě Čertovka?
article certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ 07.05.2019 14:11:48 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens lubenec-dpu2019.jpg 250 141 /include/mime_icons/jpeg.gif Střední do obsahu den-proti-hu-certovka.jpg 525 700 /include/mime_icons/jpeg.gif Velký do galerie tz-20190428-dpu2019-certovka.pdf 304.55 KB /include/mime_icons/pdf.gif /cs/lokality/certovka/den-proti-ulozisti-2019-certovka/_files/tz-20190428-dpu2019-certovka.pdf _files
mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 0 system Systémová složka /cs/system/ medialni-vystupy-den-proti-ulozisti-2016 0 Mediální výstupy Den proti úložišti 2016 article odeslani-formulare 0 Odeslání formuláře article test 0 test article 3 root_content /cs/ test test /cs/test/ 0 1 aktuality Aktuality /cs/aktuality/ 0 0 lokality Lokality /cs/lokality/ http://www.nechcemeuloziste.cz/lokality/brezovy-potok/ 0 0 brezovy-potok Březový potok /cs/lokality/brezovy-potok/ 1 0 nazory-brez Názory /cs/lokality/brezovy-potok/nazory-brez/ 2 0 odborne-studie-brezovy-potok Studie /cs/lokality/brezovy-potok/odborne-studie-brezovy-potok/ 2 0 prezentace-brez Prezentace /cs/lokality/brezovy-potok/prezentace-brez/ 2 0 pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/ 2 0 4 ete-jih Janoch /cs/lokality/ete-jih/ 1 0 nazory-ete-jih Názory /cs/lokality/ete-jih/nazory-ete-jih/ 2 0 tiskoviny-ete-jih Tiskoviny /cs/lokality/ete-jih/tiskoviny-ete-jih/ 2 0 studie Studie /cs/lokality/ete-jih/studie/ 2 0 prezentace-ete-jih Prezentace /cs/lokality/ete-jih/prezentace-ete-jih/ 2 0 pravni-stav-ete-jih Právní stav /cs/lokality/ete-jih/pravni-stav-ete-jih/ 2 0 5 horka Horka /cs/lokality/horka/ 1 0 nazory-hor Názory /cs/lokality/horka/nazory-hor/ 2 0 zpravodaje-hor Tiskoviny /cs/lokality/horka/zpravodaje-hor/ 2 0 odborne-studie-hor Studie /cs/lokality/horka/odborne-studie-hor/ 2 0 prezentace-hor Prezentace /cs/lokality/horka/prezentace-hor/ 2 0 pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/ 2 0 5 hradek Hrádek /cs/lokality/hradek/ 1 0 nazory-hra Názory /cs/lokality/hradek/nazory-hra/ 2 0 zpravodaje-hra Tiskoviny /cs/lokality/hradek/zpravodaje-hra/ 2 0 odborne-studie-hradek Studie /cs/lokality/hradek/odborne-studie-hradek/ 2 0 prezentace-hra Prezentace /cs/lokality/hradek/prezentace-hra/ 2 0 pravni-stav-hra Právní stav /cs/lokality/hradek/pravni-stav-hra/ 2 0 5 certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ 1 0 nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/ 2 0 zpravodaje-cer Tiskoviny /cs/lokality/certovka/zpravodaje-cer/ 2 0 odborne-studie-certovka Studie /cs/lokality/certovka/odborne-studie-certovka/ 2 0 prezentace-cer Prezentace /cs/lokality/certovka/prezentace-cer/ 2 0 pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/ 2 0 5 cihadlo Čihadlo /cs/lokality/cihadlo/ 1 0 nazory-cih Názory /cs/lokality/cihadlo/nazory-cih/ 2 0 zpravodaje-cih Tiskoviny /cs/lokality/cihadlo/zpravodaje-cih/ 2 0 odborne-studie-cihadlo Studie /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/ 2 0 prezentace-cih Prezentace /cs/lokality/cihadlo/prezentace-cih/ 2 0 pravni-stav-cih Právní stav /cs/lokality/cihadlo/pravni-stav-cih/ 2 0 5 kravi-hora Kraví hora /cs/lokality/kravi-hora/ 1 0 chci-podporit Chci podpořit /cs/lokality/kravi-hora/chci-podporit/ 2 1 dpu Den proti ulozisti /cs/lokality/kravi-hora/dpu/ 2 1 nazory Názory /cs/lokality/kravi-hora/nazory/ 2 0 zpravodaje Tiskoviny /cs/lokality/kravi-hora/zpravodaje/ 2 0 odborne-studie-kravi-hora Studie /cs/lokality/kravi-hora/odborne-studie-kravi-hora/ 2 0 prezentace Prezentace /cs/lokality/kravi-hora/prezentace/ 2 0 pravni-stav Právní stav /cs/lokality/kravi-hora/pravni-stav/ 2 0 7 magdalena Magdaléna /cs/lokality/magdalena/ 1 0 nazory-mag Názory /cs/lokality/magdalena/nazory-mag/ 2 0 zpravodaje-mag Tiskoviny /cs/lokality/magdalena/zpravodaje-mag/ 2 0 odborne-studie-magdalena Studie /cs/lokality/magdalena/odborne-studie-magdalena/ 2 0 prezentace-mag Prezentace /cs/lokality/magdalena/prezentace-mag/ 2 0 pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/ 2 0 5 edu-zapad Na Skalním /cs/lokality/edu-zapad/ 1 0 nazory-edu-zapad Názory /cs/lokality/edu-zapad/nazory-edu-zapad/ 2 0 tiskoviny-edu-zapad Tiskoviny /cs/lokality/edu-zapad/tiskoviny-edu-zapad/ 2 0 studie-edu-zapad Studie /cs/lokality/edu-zapad/studie-edu-zapad/ 2 0 prezentace-edu-zapad Prezentace /cs/lokality/edu-zapad/prezentace-edu-zapad/ 2 0 pravni-stav-edu-zapad Právní stav /cs/lokality/edu-zapad/pravni-stav-edu-zapad/ 2 0 5 9 dokumenty Dokumenty /cs/dokumenty/ 0 0 odborne-studie Odborné studie /cs/dokumenty/odborne-studie/ 1 0 prezentace-dok Prezentace /cs/dokumenty/prezentace-dok/ 1 0 stanoviska-a-petice Stanoviska a petice /cs/dokumenty/stanoviska-a-petice/ 1 0 tiskoviny Tiskoviny /cs/dokumenty/tiskoviny/ 1 0 video-audio Video/audio /cs/dokumenty/video-audio/ 1 0 5 pravo Právo /cs/pravo/ 0 0 navody-a-manualy Návody a manuály /cs/pravo/navody-a-manualy/ 1 1 vzory Vzory /cs/pravo/vzory/ 1 1 2 caste-dotazy Časté dotazy /cs/caste-dotazy/ 0 0 platforma-proti-hu Platforma /cs/platforma-proti-hu/ 0 0 kontakty Kontakty /cs/kontakty/ 0 0 system Systémová složka /cs/system/ 0 1 bannery Bannery /cs/system/bannery/ 1 0 velky-slider Velký slider /cs/system/bannery/velky-slider/ 2 0 pod-velkym-sliderem Pod velkým sliderem /cs/system/bannery/pod-velkym-sliderem/ 2 0 pravy-sloupec Pravý sloupec /cs/system/bannery/pravy-sloupec/ 2 0 3 mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 1 0 prihlaseni Přihlášení /cs/system/prihlaseni/ 1 0 stranka-nenalezena Stránka nenalezena /cs/system/stranka-nenalezena/ 1 0 4 9 nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/ 0 den-proti-ulozisti-2019-certovka 0 Den proti úložišti 2019 - Čertovka
V sobotu 27. dubna 2019 se na osmi lokalitách v České republice uskutečnil pátý ročník Dne proti úložišti. V jeho průběhu obce i spolky uspořádaly řadu akcí, jako pochody, cyklojízdy, maraton, koncert, besedu, promítání a další. Co se dělo na lokalitě Čertovka?
article 30.04.2019 00:00 07.05.2019 14:11:48 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ lubenec-dpu2019.jpg 250 141
vliv-uloziste-by-dopadl-i-na-obcany-stredoceskeho-a-karlovarskeho-kraje-tvrdi-sedm-opomijenych-obci-z-certovky 0 Vliv úložiště by dopadl i na občany Středočeského a Karlovarského kraje, tvrdí sedm opomíjených obcí z Čertovky
Tisková zpráva sedmi obcí z rozhraní Ústeckého, Plzeňského, Středočeského a Karlovarského kraje k otevřenému dopisu ministryni průmyslu a obchodu
article 24.01.2019 09:48:34 27.01.2019 11:06:19 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens aktuality Aktuality /cs/aktuality/ screenshot-2019-01-25-at-09-51-25.png 220 151
petice-z-obce-tis-u-blatna-srpen-2018 0 Petice z obce Tis u Blatna, srpen 2018
My níže podepsaní občané obce Tis u Blatna a okolních obcí, dále vlastníci nemovitostí v regionu (chataři a chalupáři), prostřednictvím této petice žádáme o  zastavení veškerých geologických a  průzkumných prací v  souvislosti s  uvažovanou výstavbou hlubinného úložiště (HÚ) vysoceradioaktivních odpadů v  katastrálním území obce Tis u Blatna a dalších přilehlých obcích, tedy v lokalitě Čertovka. Žádáme taktéž o vyřazení lokality Čertovka z řízení pro umístění tohoto úložiště.
article 06.09.2018 08:18:30 06.09.2018 08:54:37 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/
spici-zlomy 0 Spící zlomy
Zamyšlení Richarda Kanty a Jiřího Svejkovského nad spícími zlomy, které by mohly ohrozit nejenom hlubinné úložiště.
article 09.07.2018 18:00:52 09.07.2018 18:11:43 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/ zlomycr.jpg 1007 731
hlubinne-uloziste-bez-demagogie-mate-radi-pocty 0 Hlubinné úložiště bez demagogie. Máte rádi počty?
Richard Kanta ze spolku SOS Lubenec rozebírá, kterak Správa úložišť vyrábí tzv. mýty a z oponentů i čtenářů dělá hlupáky.
article 03.07.2018 16:12:22 04.07.2018 08:33:58 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/ tatry.jpg 220 165
tiskova-zprava-spolku-sos-lubenec-a-za-zachranu-kostela-sv-jilji-ke-dni-proti-ulozisti 0 Tisková zpráva spolků SOS Lubenec a Za záchranu kostela sv. Jiljí ke Dni proti úložišti
V lokalitách, kterým hrozí, že se stanou konečnou stanicí na cestě použitého paliva z jaderných elektráren, se v sobotu 21. dubna sešli lidé, kterým není lhostejné, s jakou lehkomyslností státní úředníci rozhodují o způsobu naložení s vysoce aktivními odpady i s jakou arogancí k místním obyvatelům rozhodují o místu, kde odpady mají nakonec skončit.
article 23.04.2018 00:00 24.04.2018 17:41:37 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/
otevreny-dopis-p-cermakovi-ze-sociologickeho-ustavu-av-cr 0 Otevřený dopis p. Čermákovi ze Sociologického ústavu AV ČR
Otevřený dopis pana Pavla Pavlíka z Lubence reagující na článek Informovanost a postoj k hledání lokality pro hlubinné úložiště v okolí Dukovan a Temelína od sociologa Čermáka v propagační tiskovině SÚRAO Zprávy ze Správy, jaro 2018.
article 23.03.2018 13:59:54 27.03.2018 16:25:12 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ logo-sou.jpg 220 136
kalendar-pro-spravu-ulozist-nase-bezpecna-budoucnost-bez-hlubinneho-uloziste 0 Kalendář pro Správu úložišť: Naše bezpečná budoucnost bez hlubinného úložiště
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) dostane k letošním Vánocům nezvyklý kalendář pro rok 2016. Věnují jej zástupci obcí a spolků ze všech sedmi lokalit, které si Správa vytipovala jako potenciálně vhodné pro vybudování trvalého hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva. Snímky v něm jí každý měsíc připomenou, že dárci nesouhlasí s postupem státu při hledání místa pro konečné ukládání jaderného odpadu.
article 17.12.2015 18:01:37 17.12.2015 18:11:40 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens aktuality Aktuality /cs/aktuality/ kal0.jpg 500 370
k-dialogu-cesta-trnita 0 K dialogu cesta trnitá
Tisková zpráva spolků SOS Lubenec a Za záchranu kostela sv. Jiljí vyhodnocující konferenci konanou 7. listopadu v Lubenci.
article 15.11.2015 17:17:46 15.11.2015 20:37:46 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens aktuality Aktuality /cs/aktuality/ lubenec.jpg 220 165
den-proti-ulozisti-18-4-2015-na-lokalite-certovka 0 Den proti úložišti 18. 4. 2015 na lokalitě Čertovka
Ohlédnutí za akcemi celostátního Dne proti úložišti na lokalitě Čertovka - shrnutí, pozvánka, fotogalerie a další.
article 23.04.2015 17:09:42 24.04.2015 20:32:02 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ logodpu.jpg 220 184
zadost-o-s-sos-lubenec-o-vyjmuti-lokality-certovka-ze-seznamu-lokalit-vhodnych-pro-vybudovani-hlubinneho-uloziste-radioaktivnich-odpadu 0 Žádost o.s. SOS Lubenec o vyjmutí lokality Čertovka ze seznamu lokalit vhodných pro vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů
Adresovaná Ministerstvu průmyslu a obchodu ze 7. října 2013
article 07.10.2013 16:31:52 15.02.2015 14:46:36 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/
vyzva-k-hlubinnemu-ulozisti-ferove 0 Výzva: K hlubinnému úložišti férově
Výzva představitelům státu k obnově demokratického a zodpovědného procesu výběru bezpečné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů přijatá 26. 2. 2013. Podepsali ji zástupci 131 měst a obcí a 29 neziskových organizací.
article 26.02.2013 10:28:53 15.02.2015 20:10:46 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk nazory-mag Názory /cs/lokality/magdalena/nazory-mag/ screen-shot-2015-02-09-at-18-56-06.jpeg Předání výzvy náměstkovi MPO 500 236
vysledky-mistniho-referenda-v-lubenci 0 Výsledky místního referenda v Lubenci
Výsledky referenda z roku 2012 na otázku: „Má zastupitelstvo a starosta obce Lubenec při výkonu samostatné působnosti využít všech zákonných prostředků, aby zabránili provedení geologického průzkumu předcházejícího vybudování hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysoce radioaktivních odpadů na území obce Lubenec?“
article 29.06.2012 16:34:10 13.02.2015 16:36:37 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/
lubenec-misto-naseho-domova-krajinarske-hodnoty-lokality 0 „Lubenec místo našeho domova“ - krajinářské hodnoty lokality
Zpracovala Martina Lukešová, krajinná ekoložka a lektor environmentální výchovy, březen 2012
article 13.03.2012 16:28:59 13.02.2015 16:30:59 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/
petice-za-zmenu-procesu-vyhledavani-hlubinneho-uloziste-radioaktivnich-odpadu 0 Petice za změnu procesu vyhledávání hlubinného úložiště radioaktivních odpadů
My, níže podepsaní občané lokalit, ve kterých jsou zkoumány možnosti umístění trvalého hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů, jsme vážně znepokojeni aktivitami Správy úložišť radioaktivních odpadů a zodpovědných ministerstev, které se dotýkají života v našich obcích a regionech. Vydáno: Listopad 2010, 4 222 podpisů.
article 09.10.2010 19:22:13 15.02.2015 20:42:49 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk nazory-hor Názory /cs/lokality/horka/nazory-hor/
18 2 s-2 1 s-2 2
1 uvod cs Čeština
f_login Přihlášení: form_id_login http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/lokality/certovka/nazory-cer/den-proti-ulozisti-2019-certovka.html return mod_login_on_submit(); multipart/form-data ed_login text Jméno: ed_password password Heslo: b_login submit Přihlásit se b_login hidden 1 _sender_ hidden login
/mod/search/cs/page_system multipart/form-data ed_search_query Hledat: b_search_query2 Vyhledat b_search_query Vyhledat _sender_ search

  Den proti úložišti 2019 - Čertovka

   

  V sobotu 27. dubna společně vyjádřili občané ve vytipovaných lokalitách po celé republice svůj nesouhlas s myšlenkou vybudování hlubinného úložiště pro vysoce aktivní použité palivo z jaderných elektráren. Celostátní Den proti úložišti v jednotlivých lokalitách již pátým rokem tradičně zaštítila Platforma proti hlubinnému úložišti sdružující 32 obcí a měst a 15 spolků. Ty chtějí změnit dlouhodobě uplatňovaný vrchnostenský přístup státu k obyvatelům vytipovaných lokalit při řešení problému existence použitého jaderného paliva.

  V lokalitě Čertovka se stejně jako v minulých letech na organizování akce podílely spolky SOS Lubenec a Za záchranu kostela Sv. Jiljí, tentokrát s podporou obce Lubenec. V lubeneckém kulturním domě se úvodní besedy od 17 hodin s doprovodnou výstavou tištěných materiálů k tématu zúčastnilo více než 50 lidí z Lubence i z okolí, kteří se zajímali o aktuální dění kolem úložiště. Diskutovalo se o geologické (ne)vhodnosti zdejší lokality pro úložiště, o nebezpečí plynoucím z překládáním paliva do ukládacího kontejneru v blízkosti obce, o nedávné střídání ředitelů Správy úložišť   nebo o úspěšných soudních sporech spolků a obcí z Čertovky s Ministerstvem životního prostředí. V té souvislosti účastníky besedy zajímalo, zda rozsudek, v jehož důsledku nikdy nebylo stanoveno na Čertovce průzkumné území, měl nějaký vliv na výběr lokality pro úložiště.

  „Geologické průzkumy probíhají, i když pro ně není stanoveno průzkumné území a všichni vědí, že účelem probíhajících geologických prací je poznání míst pro úložiště. Správa úložišť ani MŽP se však nestydí tvrdit, že provádějí výzkum za účelem všeobecného poznání, pro který průzkumné území nepotřebují,“ odpovídá Pavel Pavlík (SOS Lubenec). Richard Kanta (Za záchranu kostela Sv. Jiljí) k tomu dodává: „Ministerstvo průmyslu a obchodu při svém lednovém odložením rozhodnutí o výběru čtyř vhodnějších lokalit až do doby, než budou probíhající geologické práce dokončeny a než přinesou další údaje o zkoumaných lokalitách, nevědomky, ale jasně potvrdilo účel prováděných prací i porušování zákonů Správou úložišť.“

  Geolog Jiří Svejkovský (SOS Lubenec)  na odtajněných dílčích výsledcích geologických prací ukazuje, že neporušený horninový blok na Čertovce je pro plánované úložiště příliš malý. „Potvrzují se tak mé závěry publikované již před třemi lety na lubenecké konferenci o úložišti,“ připomíná Jiří Svejkovský a doplňuje: „Správa úložišť toto zjištění tradičně obrací a v jejich novém čtvrtletníku tvrdí, že jde o výhodu, protože úložiště může být zhuštěné, menší a levnější...“  A Marcela Svejkovská dodává: „Jediné, čeho jsou schopni, je vystřídat minulého ředitele SÚRAO znovu jeho předchůdcem ...“

  Po 19. hodině se pak účastníci se zářícími „radioaktivními“ lampiony vydali průvodem obcí směrem k lubeneckému rybníku, kde byl připraven táborák s uzenářským a hudebním občerstvením.

  Pavel Pavlík, spolek SOS Lubenec, tel.: 720 229 825, e-mail: ppavlik@atlas.cz,
  Jitka Kantová, spolek Za záchranu kostela sv. Jiljí, tel.: 603 818 185, e-mail: skloart@skloart.cz

  Fotogalerie:

  Z médií:

   Lampiony smrti? Jaderná skládka za humny je stále ve hře.

  Pozvánka:


  Přílohy ke stažení