lokality Lokality /cs/lokality/ certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/ 23-03-27 05:07:59 23 cs Čeština otevreny-dopis-p-cermakovi-ze-sociologickeho-ustavu-av-cr Otevřený dopis p. Čermákovi ze Sociologického ústavu AV ČR html 2 redesign.nechcemeuloziste.cz otevreny-dopis-p-cermakovi-ze-sociologickeho-ustavu-av-cr Otevřený dopis p. Čermákovi ze Sociologického ústavu AV ČR 23.03.2018 13:59:54

Otevřený dopis p. Čermákovi ze Sociologického ústavu AV ČR

 

Otevřený dopis pana Pavla Pavlíka z Lubence reagující na článek Informovanost a postoj k hledání lokality pro hlubinné úložiště v okolí Dukovan a Temelína od sociologa Čermáka v propagační tiskovině SÚRAO Zprávy ze Správy, jaro 2018.

Následuje kopie dopisu.

Otevřená reakce na článek zveřejněný v časopisu Zprávy ze Správy, jaro 2018

Vážený pane Čermáku, v nejnovějším čísle čtvrtletníku Zprávy ze Správy, jaro 2018, který jeho vydavatel - SÚRAO pravidelně posílá obyvatelům lokalit vytipovaných pro hlubinné úložiště jaderných odpadů, vyšel článek Informovanost a postoj k hledání lokality pro hlubinné úložiště v okolí Dukovan a Temelína, pod kterým jste podepsán. Jak je uvedeno v článku, jeho cílem je porovnat informovanost obyvatel dvou nových a sedmi původních lokalit. Z rozboru zjištění znázorněného hned v prvním grafu ale vyplývá, že největší mezery v informovanosti má ten, kdo dotazovaným otázku pokládal. Netuším, jestli jste ji zformuloval Vy osobně nebo někdo z Vašich spolupracovníků nebo Vám ji připravili přímo v SÚRAO (Podle dalších otázek o penězích bych tipoval poslední možnost). Manipulování dotazovaných, že „povolením geologického průzkumu obec umožní pouze provedení, nikoli výstavbu hlubinného úložiště“ je jen reprízou toho, čeho jsme byli svědky v nedávné minulosti.

Tvrzení, že případný souhlas obcí s geologickým průzkumem není souhlasem s úložištěm, se začalo objevovat už někdy kolem roku 2009 a mělo v obyvatelích lokalit navodit zdání, že při průzkumu půjde jen o samotné zjištění geologických poměrů v lokalitách, ale na ten podstatný souhlas s úložištěm se obcí bude dotazovat někdo později. Účelem této manipulace bylo odpoutat pozornost obcí z fáze rozhodování před geologickými průzkumy a zajistit tím co možná nejhladší průběh rozhodování o stanovení průzkumného území, v němž mají obce alespoň nějakou šanci ovlivnit svoji budoucnost.

Jak ukázala medializovaná kauza Lithium, po vzájemném přehazování problému mezi MPO a MŽP na obou ministerstvech možná ke svému údivu zjistili, že ve fázi realizace geologického průzkumu už následné těžbě lithia zahraničními těžaři není schopno zabránit ani jedno z obou ministerstev. Dalo by se proto očekávat, že ani takováto manipulace z dílny SÚRAO nebude mít šanci najít mnoho věřících. Přesto se právě nyní, kdy SÚRAO znovu podává žádosti o stanovení průzkumných území, objevuje znovu a jako „nosič“ manipulace je použit článek, pod kterým je podepsán vědecký pracovník Sociologického ústavu Akademie věd ČR. V uvedených souvislostech by se případná důvěra obcí ve Vámi šířené manipulace mohla ukázat pro budoucnost jejich obyvatel jako zcela zásadní. 

Když potlačím úvahu, že byste na této manipulaci měl aktivní podíl, pořád tu ještě zbývá možnost, že jste k ní byl využit. Pak si ale neumím odpovědět na otázku, zda je běžné, že se vědec prostřednictvím své práce opatřené puncem AVČR dále podílí na šíření manipulace, aniž by si poměrně snadným způsobem ověřil pravdivost dále šířených vstupních informací. V opačném případě by totiž musel zjistit, že není v pravomoci obcí cokoli umožnit povolením geologického průzkumu, protože obce zkrátka geologický průzkum vůbec nepovolují. Pokud bych se měl držet použitého termínu povolování, tak geologický průzkum povoluje Ministerstvo životního prostředí ČR tím, že rozhodne o stanovení průzkumného území. Obce jsou ze zákona účastníky správního řízení, ale i tak mezi jejich práva stanovená správním řádem nepatří cokoli zakazovat nebo povolovat. Tolik zjednodušeně základní informace, když už jste si ji nenašel Vy. Ačkoli takové obecné povědomí má už v lokalitách poměrně dost lidí, ze sociodemografických charakteristik Vašeho výzkumu přesto vyšel jako nejlépe informovaný typ solidní pán minimálně středního věku s vysokoškolským titulem (- také vědec?). Ten však, jak odhalil Váš výzkum, je ochotný slepě uvěřit každé dezinformaci jen proto, že mu ji „natroubila“ kdejaká uměle vytvořená autorita.

Pavel Pavlík, Lubenec

V Lubenci dne 23. března 2018

Otevřený dopis pana Pavla Pavlíka z Lubence reagující na článek Informovanost a postoj k hledání lokality pro hlubinné úložiště v okolí Dukovan a Temelína od sociologa Čermáka v propagační tiskovině SÚRAO Zprávy ze Správy, jaro 2018.
article certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ 27.03.2018 16:25:12 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk logo-sou.jpg 220 136 /include/mime_icons/jpeg.gif Do sloupce pavlik-otevreny-dopis-d-cermak.pdf 529.78 KB /include/mime_icons/pdf.gif /cs/lokality/certovka/otevreny-dopis-p-cermakovi-ze-sociologickeho-ustavu-av-cr/_files/pavlik-otevreny-dopis-d-cermak.pdf _files
mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 0 system Systémová složka /cs/system/ medialni-vystupy-den-proti-ulozisti-2016 0 Mediální výstupy Den proti úložišti 2016 article odeslani-formulare 0 Odeslání formuláře article test 0 test article 3 root_content /cs/ test test /cs/test/ 0 1 aktuality Aktuality /cs/aktuality/ 0 0 lokality Lokality /cs/lokality/ http://www.nechcemeuloziste.cz/lokality/brezovy-potok/ 0 0 brezovy-potok Březový potok /cs/lokality/brezovy-potok/ 1 0 nazory-brez Názory /cs/lokality/brezovy-potok/nazory-brez/ 2 0 odborne-studie-brezovy-potok Studie /cs/lokality/brezovy-potok/odborne-studie-brezovy-potok/ 2 0 prezentace-brez Prezentace /cs/lokality/brezovy-potok/prezentace-brez/ 2 0 pravni-stav-brez Právní stav /cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/ 2 0 4 ete-jih Janoch /cs/lokality/ete-jih/ 1 0 nazory-ete-jih Názory /cs/lokality/ete-jih/nazory-ete-jih/ 2 0 tiskoviny-ete-jih Tiskoviny /cs/lokality/ete-jih/tiskoviny-ete-jih/ 2 0 studie Studie /cs/lokality/ete-jih/studie/ 2 0 prezentace-ete-jih Prezentace /cs/lokality/ete-jih/prezentace-ete-jih/ 2 0 pravni-stav-ete-jih Právní stav /cs/lokality/ete-jih/pravni-stav-ete-jih/ 2 0 5 horka Horka /cs/lokality/horka/ 1 0 nazory-hor Názory /cs/lokality/horka/nazory-hor/ 2 0 zpravodaje-hor Tiskoviny /cs/lokality/horka/zpravodaje-hor/ 2 0 odborne-studie-hor Studie /cs/lokality/horka/odborne-studie-hor/ 2 0 prezentace-hor Prezentace /cs/lokality/horka/prezentace-hor/ 2 0 pravni-stav-hor Právní stav /cs/lokality/horka/pravni-stav-hor/ 2 0 5 hradek Hrádek /cs/lokality/hradek/ 1 0 nazory-hra Názory /cs/lokality/hradek/nazory-hra/ 2 0 zpravodaje-hra Tiskoviny /cs/lokality/hradek/zpravodaje-hra/ 2 0 odborne-studie-hradek Studie /cs/lokality/hradek/odborne-studie-hradek/ 2 0 prezentace-hra Prezentace /cs/lokality/hradek/prezentace-hra/ 2 0 pravni-stav-hra Právní stav /cs/lokality/hradek/pravni-stav-hra/ 2 0 5 certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ 1 0 nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/ 2 0 zpravodaje-cer Tiskoviny /cs/lokality/certovka/zpravodaje-cer/ 2 0 odborne-studie-certovka Studie /cs/lokality/certovka/odborne-studie-certovka/ 2 0 prezentace-cer Prezentace /cs/lokality/certovka/prezentace-cer/ 2 0 pravni-stav-cer Právní stav /cs/lokality/certovka/pravni-stav-cer/ 2 0 5 cihadlo Čihadlo /cs/lokality/cihadlo/ 1 0 nazory-cih Názory /cs/lokality/cihadlo/nazory-cih/ 2 0 zpravodaje-cih Tiskoviny /cs/lokality/cihadlo/zpravodaje-cih/ 2 0 odborne-studie-cihadlo Studie /cs/lokality/cihadlo/odborne-studie-cihadlo/ 2 0 prezentace-cih Prezentace /cs/lokality/cihadlo/prezentace-cih/ 2 0 pravni-stav-cih Právní stav /cs/lokality/cihadlo/pravni-stav-cih/ 2 0 5 kravi-hora Kraví hora /cs/lokality/kravi-hora/ 1 0 chci-podporit Chci podpořit /cs/lokality/kravi-hora/chci-podporit/ 2 1 dpu Den proti ulozisti /cs/lokality/kravi-hora/dpu/ 2 1 nazory Názory /cs/lokality/kravi-hora/nazory/ 2 0 zpravodaje Tiskoviny /cs/lokality/kravi-hora/zpravodaje/ 2 0 odborne-studie-kravi-hora Studie /cs/lokality/kravi-hora/odborne-studie-kravi-hora/ 2 0 prezentace Prezentace /cs/lokality/kravi-hora/prezentace/ 2 0 pravni-stav Právní stav /cs/lokality/kravi-hora/pravni-stav/ 2 0 7 magdalena Magdaléna /cs/lokality/magdalena/ 1 0 nazory-mag Názory /cs/lokality/magdalena/nazory-mag/ 2 0 zpravodaje-mag Tiskoviny /cs/lokality/magdalena/zpravodaje-mag/ 2 0 odborne-studie-magdalena Studie /cs/lokality/magdalena/odborne-studie-magdalena/ 2 0 prezentace-mag Prezentace /cs/lokality/magdalena/prezentace-mag/ 2 0 pravni-stav-mag Právní stav /cs/lokality/magdalena/pravni-stav-mag/ 2 0 5 edu-zapad Na Skalním /cs/lokality/edu-zapad/ 1 0 nazory-edu-zapad Názory /cs/lokality/edu-zapad/nazory-edu-zapad/ 2 0 tiskoviny-edu-zapad Tiskoviny /cs/lokality/edu-zapad/tiskoviny-edu-zapad/ 2 0 studie-edu-zapad Studie /cs/lokality/edu-zapad/studie-edu-zapad/ 2 0 prezentace-edu-zapad Prezentace /cs/lokality/edu-zapad/prezentace-edu-zapad/ 2 0 pravni-stav-edu-zapad Právní stav /cs/lokality/edu-zapad/pravni-stav-edu-zapad/ 2 0 5 9 dokumenty Dokumenty /cs/dokumenty/ 0 0 odborne-studie Odborné studie /cs/dokumenty/odborne-studie/ 1 0 prezentace-dok Prezentace /cs/dokumenty/prezentace-dok/ 1 0 stanoviska-a-petice Stanoviska a petice /cs/dokumenty/stanoviska-a-petice/ 1 0 tiskoviny Tiskoviny /cs/dokumenty/tiskoviny/ 1 0 video-audio Video/audio /cs/dokumenty/video-audio/ 1 0 5 pravo Právo /cs/pravo/ 0 0 navody-a-manualy Návody a manuály /cs/pravo/navody-a-manualy/ 1 1 vzory Vzory /cs/pravo/vzory/ 1 1 2 caste-dotazy Časté dotazy /cs/caste-dotazy/ 0 0 platforma-proti-hu Platforma /cs/platforma-proti-hu/ 0 0 kontakty Kontakty /cs/kontakty/ 0 0 system Systémová složka /cs/system/ 0 1 bannery Bannery /cs/system/bannery/ 1 0 velky-slider Velký slider /cs/system/bannery/velky-slider/ 2 0 pod-velkym-sliderem Pod velkým sliderem /cs/system/bannery/pod-velkym-sliderem/ 2 0 pravy-sloupec Pravý sloupec /cs/system/bannery/pravy-sloupec/ 2 0 3 mapa-webu Mapa webu /cs/system/mapa-webu/ 1 0 prihlaseni Přihlášení /cs/system/prihlaseni/ 1 0 stranka-nenalezena Stránka nenalezena /cs/system/stranka-nenalezena/ 1 0 4 9 nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/ 0 den-proti-ulozisti-2019-certovka 0 Den proti úložišti 2019 - Čertovka
V sobotu 27. dubna 2019 se na osmi lokalitách v České republice uskutečnil pátý ročník Dne proti úložišti. V jeho průběhu obce i spolky uspořádaly řadu akcí, jako pochody, cyklojízdy, maraton, koncert, besedu, promítání a další. Co se dělo na lokalitě Čertovka?
article 30.04.2019 00:00 07.05.2019 14:11:48 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ lubenec-dpu2019.jpg 250 141
vliv-uloziste-by-dopadl-i-na-obcany-stredoceskeho-a-karlovarskeho-kraje-tvrdi-sedm-opomijenych-obci-z-certovky 0 Vliv úložiště by dopadl i na občany Středočeského a Karlovarského kraje, tvrdí sedm opomíjených obcí z Čertovky
Tisková zpráva sedmi obcí z rozhraní Ústeckého, Plzeňského, Středočeského a Karlovarského kraje k otevřenému dopisu ministryni průmyslu a obchodu
article 24.01.2019 09:48:34 27.01.2019 11:06:19 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens aktuality Aktuality /cs/aktuality/ screenshot-2019-01-25-at-09-51-25.png 220 151
petice-z-obce-tis-u-blatna-srpen-2018 0 Petice z obce Tis u Blatna, srpen 2018
My níže podepsaní občané obce Tis u Blatna a okolních obcí, dále vlastníci nemovitostí v regionu (chataři a chalupáři), prostřednictvím této petice žádáme o  zastavení veškerých geologických a  průzkumných prací v  souvislosti s  uvažovanou výstavbou hlubinného úložiště (HÚ) vysoceradioaktivních odpadů v  katastrálním území obce Tis u Blatna a dalších přilehlých obcích, tedy v lokalitě Čertovka. Žádáme taktéž o vyřazení lokality Čertovka z řízení pro umístění tohoto úložiště.
article 06.09.2018 08:18:30 06.09.2018 08:54:37 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/
spici-zlomy 0 Spící zlomy
Zamyšlení Richarda Kanty a Jiřího Svejkovského nad spícími zlomy, které by mohly ohrozit nejenom hlubinné úložiště.
article 09.07.2018 18:00:52 09.07.2018 18:11:43 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/ zlomycr.jpg 1007 731
hlubinne-uloziste-bez-demagogie-mate-radi-pocty 0 Hlubinné úložiště bez demagogie. Máte rádi počty?
Richard Kanta ze spolku SOS Lubenec rozebírá, kterak Správa úložišť vyrábí tzv. mýty a z oponentů i čtenářů dělá hlupáky.
article 03.07.2018 16:12:22 04.07.2018 08:33:58 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/ tatry.jpg 220 165
tiskova-zprava-spolku-sos-lubenec-a-za-zachranu-kostela-sv-jilji-ke-dni-proti-ulozisti 0 Tisková zpráva spolků SOS Lubenec a Za záchranu kostela sv. Jiljí ke Dni proti úložišti
V lokalitách, kterým hrozí, že se stanou konečnou stanicí na cestě použitého paliva z jaderných elektráren, se v sobotu 21. dubna sešli lidé, kterým není lhostejné, s jakou lehkomyslností státní úředníci rozhodují o způsobu naložení s vysoce aktivními odpady i s jakou arogancí k místním obyvatelům rozhodují o místu, kde odpady mají nakonec skončit.
article 23.04.2018 00:00 24.04.2018 17:41:37 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/
otevreny-dopis-p-cermakovi-ze-sociologickeho-ustavu-av-cr 0 Otevřený dopis p. Čermákovi ze Sociologického ústavu AV ČR
Otevřený dopis pana Pavla Pavlíka z Lubence reagující na článek Informovanost a postoj k hledání lokality pro hlubinné úložiště v okolí Dukovan a Temelína od sociologa Čermáka v propagační tiskovině SÚRAO Zprávy ze Správy, jaro 2018.
article 23.03.2018 13:59:54 27.03.2018 16:25:12 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ logo-sou.jpg 220 136
kalendar-pro-spravu-ulozist-nase-bezpecna-budoucnost-bez-hlubinneho-uloziste 0 Kalendář pro Správu úložišť: Naše bezpečná budoucnost bez hlubinného úložiště
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) dostane k letošním Vánocům nezvyklý kalendář pro rok 2016. Věnují jej zástupci obcí a spolků ze všech sedmi lokalit, které si Správa vytipovala jako potenciálně vhodné pro vybudování trvalého hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva. Snímky v něm jí každý měsíc připomenou, že dárci nesouhlasí s postupem státu při hledání místa pro konečné ukládání jaderného odpadu.
article 17.12.2015 18:01:37 17.12.2015 18:11:40 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens aktuality Aktuality /cs/aktuality/ kal0.jpg 500 370
k-dialogu-cesta-trnita 0 K dialogu cesta trnitá
Tisková zpráva spolků SOS Lubenec a Za záchranu kostela sv. Jiljí vyhodnocující konferenci konanou 7. listopadu v Lubenci.
article 15.11.2015 17:17:46 15.11.2015 20:37:46 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens aktuality Aktuality /cs/aktuality/ lubenec.jpg 220 165
den-proti-ulozisti-18-4-2015-na-lokalite-certovka 0 Den proti úložišti 18. 4. 2015 na lokalitě Čertovka
Ohlédnutí za akcemi celostátního Dne proti úložišti na lokalitě Čertovka - shrnutí, pozvánka, fotogalerie a další.
article 23.04.2015 17:09:42 24.04.2015 20:32:02 edvard.sequens@calla.cz Edvard Sequens certovka Čertovka /cs/lokality/certovka/ logodpu.jpg 220 184
zadost-o-s-sos-lubenec-o-vyjmuti-lokality-certovka-ze-seznamu-lokalit-vhodnych-pro-vybudovani-hlubinneho-uloziste-radioaktivnich-odpadu 0 Žádost o.s. SOS Lubenec o vyjmutí lokality Čertovka ze seznamu lokalit vhodných pro vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů
Adresovaná Ministerstvu průmyslu a obchodu ze 7. října 2013
article 07.10.2013 16:31:52 15.02.2015 14:46:36 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/
vyzva-k-hlubinnemu-ulozisti-ferove 0 Výzva: K hlubinnému úložišti férově
Výzva představitelům státu k obnově demokratického a zodpovědného procesu výběru bezpečné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů přijatá 26. 2. 2013. Podepsali ji zástupci 131 měst a obcí a 29 neziskových organizací.
article 26.02.2013 10:28:53 15.02.2015 20:10:46 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk nazory-mag Názory /cs/lokality/magdalena/nazory-mag/ screen-shot-2015-02-09-at-18-56-06.jpeg Předání výzvy náměstkovi MPO 500 236
vysledky-mistniho-referenda-v-lubenci 0 Výsledky místního referenda v Lubenci
Výsledky referenda z roku 2012 na otázku: „Má zastupitelstvo a starosta obce Lubenec při výkonu samostatné působnosti využít všech zákonných prostředků, aby zabránili provedení geologického průzkumu předcházejícího vybudování hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysoce radioaktivních odpadů na území obce Lubenec?“
article 29.06.2012 16:34:10 13.02.2015 16:36:37 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/
lubenec-misto-naseho-domova-krajinarske-hodnoty-lokality 0 „Lubenec místo našeho domova“ - krajinářské hodnoty lokality
Zpracovala Martina Lukešová, krajinná ekoložka a lektor environmentální výchovy, březen 2012
article 13.03.2012 16:28:59 13.02.2015 16:30:59 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk nazory-cer Názory /cs/lokality/certovka/nazory-cer/
petice-za-zmenu-procesu-vyhledavani-hlubinneho-uloziste-radioaktivnich-odpadu 0 Petice za změnu procesu vyhledávání hlubinného úložiště radioaktivních odpadů
My, níže podepsaní občané lokalit, ve kterých jsou zkoumány možnosti umístění trvalého hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů, jsme vážně znepokojeni aktivitami Správy úložišť radioaktivních odpadů a zodpovědných ministerstev, které se dotýkají života v našich obcích a regionech. Vydáno: Listopad 2010, 4 222 podpisů.
article 09.10.2010 19:22:13 15.02.2015 20:42:49 martin.schenk@virklis.cz Martin Schenk nazory-hor Názory /cs/lokality/horka/nazory-hor/
18 2 s-2 1 s-2 2
1 uvod cs Čeština
f_login Přihlášení: form_id_login http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/lokality/certovka/nazory-cer/otevreny-dopis-p-cermakovi-ze-sociologickeho-ustavu-av-cr.html return mod_login_on_submit(); multipart/form-data ed_login text Jméno: ed_password password Heslo: b_login submit Přihlásit se b_login hidden 1 _sender_ hidden login
/mod/search/cs/page_system multipart/form-data ed_search_query Hledat: b_search_query2 Vyhledat b_search_query Vyhledat _sender_ search

  Otevřený dopis p. Čermákovi ze Sociologického ústavu AV ČR

   

  Otevřený dopis pana Pavla Pavlíka z Lubence reagující na článek Informovanost a postoj k hledání lokality pro hlubinné úložiště v okolí Dukovan a Temelína od sociologa Čermáka v propagační tiskovině SÚRAO Zprávy ze Správy, jaro 2018.

  Následuje kopie dopisu.

  Otevřená reakce na článek zveřejněný v časopisu Zprávy ze Správy, jaro 2018

  Vážený pane Čermáku, v nejnovějším čísle čtvrtletníku Zprávy ze Správy, jaro 2018, který jeho vydavatel - SÚRAO pravidelně posílá obyvatelům lokalit vytipovaných pro hlubinné úložiště jaderných odpadů, vyšel článek Informovanost a postoj k hledání lokality pro hlubinné úložiště v okolí Dukovan a Temelína, pod kterým jste podepsán. Jak je uvedeno v článku, jeho cílem je porovnat informovanost obyvatel dvou nových a sedmi původních lokalit. Z rozboru zjištění znázorněného hned v prvním grafu ale vyplývá, že největší mezery v informovanosti má ten, kdo dotazovaným otázku pokládal. Netuším, jestli jste ji zformuloval Vy osobně nebo někdo z Vašich spolupracovníků nebo Vám ji připravili přímo v SÚRAO (Podle dalších otázek o penězích bych tipoval poslední možnost). Manipulování dotazovaných, že „povolením geologického průzkumu obec umožní pouze provedení, nikoli výstavbu hlubinného úložiště“ je jen reprízou toho, čeho jsme byli svědky v nedávné minulosti.

  Tvrzení, že případný souhlas obcí s geologickým průzkumem není souhlasem s úložištěm, se začalo objevovat už někdy kolem roku 2009 a mělo v obyvatelích lokalit navodit zdání, že při průzkumu půjde jen o samotné zjištění geologických poměrů v lokalitách, ale na ten podstatný souhlas s úložištěm se obcí bude dotazovat někdo později. Účelem této manipulace bylo odpoutat pozornost obcí z fáze rozhodování před geologickými průzkumy a zajistit tím co možná nejhladší průběh rozhodování o stanovení průzkumného území, v němž mají obce alespoň nějakou šanci ovlivnit svoji budoucnost.

  Jak ukázala medializovaná kauza Lithium, po vzájemném přehazování problému mezi MPO a MŽP na obou ministerstvech možná ke svému údivu zjistili, že ve fázi realizace geologického průzkumu už následné těžbě lithia zahraničními těžaři není schopno zabránit ani jedno z obou ministerstev. Dalo by se proto očekávat, že ani takováto manipulace z dílny SÚRAO nebude mít šanci najít mnoho věřících. Přesto se právě nyní, kdy SÚRAO znovu podává žádosti o stanovení průzkumných území, objevuje znovu a jako „nosič“ manipulace je použit článek, pod kterým je podepsán vědecký pracovník Sociologického ústavu Akademie věd ČR. V uvedených souvislostech by se případná důvěra obcí ve Vámi šířené manipulace mohla ukázat pro budoucnost jejich obyvatel jako zcela zásadní. 

  Když potlačím úvahu, že byste na této manipulaci měl aktivní podíl, pořád tu ještě zbývá možnost, že jste k ní byl využit. Pak si ale neumím odpovědět na otázku, zda je běžné, že se vědec prostřednictvím své práce opatřené puncem AVČR dále podílí na šíření manipulace, aniž by si poměrně snadným způsobem ověřil pravdivost dále šířených vstupních informací. V opačném případě by totiž musel zjistit, že není v pravomoci obcí cokoli umožnit povolením geologického průzkumu, protože obce zkrátka geologický průzkum vůbec nepovolují. Pokud bych se měl držet použitého termínu povolování, tak geologický průzkum povoluje Ministerstvo životního prostředí ČR tím, že rozhodne o stanovení průzkumného území. Obce jsou ze zákona účastníky správního řízení, ale i tak mezi jejich práva stanovená správním řádem nepatří cokoli zakazovat nebo povolovat. Tolik zjednodušeně základní informace, když už jste si ji nenašel Vy. Ačkoli takové obecné povědomí má už v lokalitách poměrně dost lidí, ze sociodemografických charakteristik Vašeho výzkumu přesto vyšel jako nejlépe informovaný typ solidní pán minimálně středního věku s vysokoškolským titulem (- také vědec?). Ten však, jak odhalil Váš výzkum, je ochotný slepě uvěřit každé dezinformaci jen proto, že mu ji „natroubila“ kdejaká uměle vytvořená autorita.

  Pavel Pavlík, Lubenec

  V Lubenci dne 23. března 2018


  Přílohy ke stažení