PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 
My níže podepsaní občané obce Tis u Blatna a okolních obcí, dále vlastníci nemovitostí v regionu (chataři a chalupáři), prostřednictvím  této  petice žádáme  o  zastavení  veškerých  geologických a  průzkumných prací  v  souvislosti  s  uvažovanou  výstavbou  hlubinného  úložiště  (HÚ) vysoceradioaktivních  odpadů  v  katastrálním  území  obce  Tis u Blatna a dalších přilehlých obcích, tedy  v lokalitě  Čertovka. Žádáme  taktéž  o vyřazení  lokality Čertovka z řízení pro umístění tohoto úložiště.

Jsme si jisti, že:

  • Výstavbou úložiště vysoceradioaktivních odpadů by byla výrazně negativně ovlivněna kvalita života občanů celé naší lokality.
  • Výstavbou  a provozem úložiště by byla ohrožená atraktivita a dlouhodobě i obyvatelnost celého regionu.

Žádáme  stát  (Českou  republiku  a  její  kompetentní  organizace),  aby  hledal  jiné  způsoby  naložení s vysoceradioaktivními odpady.Petici sestavil petiční výbor ve složení:   Olga Hablovič Procházková, Tis u Blatna E 88, 331 65  Žihle (oprávněná zastupovat petiční výbor)

Alena Václavíková, Jirčkova 13/2014, 170 00  Praha 7

Ester Vrajová, Tis u Blatna 66, 331 65  Žihle

Ing. Olga Dědinová, Sochařská 334/16, 170 00  Praha 7

 

 

 


Přílohy ke stažení