Čtvrtý ročník Dne proti úložišti na Čertovce

Tisková zpráva spolků SOS Lubenec a Za záchranu kostela sv. Jiljí


Lubenec, 23. 4. 2018

V lokalitách, kterým hrozí, že se stanou konečnou stanicí na cestě použitého paliva z jaderných elektráren, se v sobotu 21. dubna sešli lidé, kterým není lhostejné, s jakou lehkomyslností státní úředníci rozhodují o způsobu naložení s vysoce aktivními odpady i s jakou arogancí k místním obyvatelům rozhodují o místu, kde odpady mají nakonec skončit. Čtvrtý celostátně pořádaný Den proti úložišti stejně jako loni i letos mediálně podpořila Platforma proti úložišti.

Na Čertovce akce již tradičně pořádaly spolky SOS Lubenec a Za záchranu kostela Sv. Jiljí.  Už v páteční podvečer byly u lubeneckého rybníka pro příchozí připraveny žluté lampióny se známým černým symbolem jaderného nebezpečí. Na rozdíl od fyzicky náročných pochodů krajinou v minulých letech se letos organizátoři rozhodli pro lampiónový průvod, jehož nepsaným mottem se stalo:  „Raději sviťme dnes, než později“.  Příležitost zúčastnit se protestů tak dostali starší občané i maminky s dětmi. Přes osmdesát lidí se s lampióny a velkým transparentem „Lubenec nechce jaderné odpady!!!“ vydalo podél hlavní silnice na Ruský kopec. „Lampionovým průvodem přes Ruský kopec, kde každoročně kvetou vzácné koniklece, jsme chtěli poukázat na to, že jaderní lobbisté ignorují značné množství cenných ekosystémů v lokalitě,“ ukazuje na louku Jana Michalcová ze spolku SOS Lubenec. Kolem rybníka vedla trasa zpět do místa startu. Tady už byl připraven oheň, kde si večer po setmění při vůni pečených buřtů přítomní zazpívali za doprovodu kytar Pavla Pavlíka a již zmíněné organizátorky akce Jany Michalcové.  

Druhý den pokračoval Den proti hlubinnému úložišti v kostele sv. Jiljí v Libyni. Sešlo se něco přes devadesát občanů. Odpoledne začalo otevřením výstavy fotografií destinace Dolního Poohří, následovala beseda o procesu vyhledávání lokality pro vybudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu a poté koncert zpěvačky Jany Loty.

„Státní organizace a úřady obcházejí zákony a ještě to vydávají za zodpovědnost,“ poukazuje Pavel Pavlík ze spolku SOS Lubenec. „Veškerý výběr a zužování počtu lokalit pro jaderné úložiště je bezprecedentní, když se geologickým výsledkům zkoumání nadřazuje netransparentní dotazníkové šetření plné zavádějících chyb,“ doplňuje geolog Jiří Svejkovský. „A o němž lidé ani netuší, že proběhlo, přesto, že mělo být provedeno na reprezentativním vzorku obyvatelstva,“ přidává Marcela Svejkovská. „Řadu chyb a nekompetencí lze doplnit například vývojem kontejneru z obyčejného železa, které má dvě stě tisíc let odolávat korozi. A ještě horší snad je, že po třech letech poukazování na tento problém se Správa úložišť teprve rozhoduje zvážit, zda ocelový kontejner nedoplní ještě o jednu antikorozní schránku. To tedy není moc zodpovědné,“ dodává Richard Kanta z téhož spolku. Vše uzavírá starosta Lubence Jiří Chaloupecký slovy: „Ze strany státu a Správy úložišť cítím jednání z pozice síly, arogance a moci.“


Kontakt pro média:

Pavel Pavlík, spolek SOS Lubenec, tel.: 720 229 825, e-mail: ppavlik@atlas.cz,Přílohy ke stažení