Ministerstvo posvětilo průzkum

Jednou z pěti lokalit pro úložiště je Čihadlo, námitky obcí rozkladová komise zamítla

Ministerstvo životního prostředí definitivně stanovilo území, v nichž se začne provádět geologický průzkum, který má za cíl vybrat vhodné místo pro výstavbu plánovaného úložiště radioaktivního odpadu.

Zatím se jedná pouze o pět lokalit v celé republice a figuruje mezi nimi také Čihadlo na Jindřichohradecku.
Podle ředitele Správy úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) Jiřího Slováka se tak otevřela cesta k tomu, aby geologické práce mohly začít v relativně krátké době.
"Přípravu na průzkumy zahájíme okamžitě. Je potřeba nejprve vytvořit projekt geologických prací, který podrobně popíše veškeré činnosti v rámci průzkumů. Tento projekt bude projednán s obcemi," říká ředitel SÚRAO Jiří Slovák.

Právě okolní obce se však nejen průzkumu, ale i samotné myšlence zřídit úložiště právě na Čihadle brání. Proti rozhodnutí o stanovení průzkumného území již dříve podaly rozklad, ale komise jejich námitky nevyslyšela a ministr životního prostředí Richard Brabec její stanovisko potvrdil.

Jak však uvedl místostarosta Pluhova Žďáru, který je jedním z dotčených obcí, Petr Nohava, na postoji samospráv to nic nemění.

"Určité právní možnosti ještě máme. Myslím, že bychom se měli sejít i s představiteli ostatních obcí a dohodnout se, zda budeme nějaké kroky podnikat. Chceme totiž postupovat jednotně. Je vidět, že ani našim občanům to není lhostejné, což bylo koneckonců vidět i na tom, kolik jich před třemi týdny přišlo na pochod proti úložišti. Lidé zkrátka mají obavy, které by se měly zohlednit," konstatoval Petr Nohava.

Zdroj: Jindřichohradecký deník