Rozklad Cally proti rozhodnutí MŽP o prodloužení doby platnosti průzkumného území Čihadlo

 

Rozklad  Cally - Sdružení pro záchranu prostředí proti  rozhodnutí Ministerstva  životního  prostředí  ze  dne  14.  prosince  2017 vydaného  pod  č. j. MZP/2017/510/762 o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území Čihadlo. Obsahuje argumenty, se kterými účastník řízení navrhuje, aby ministr  napadené  rozhodnutí  zrušil.


Přílohy ke stažení