Výzva občanů starostům lokality Čihadlo

 

 Žádáme  starosty  města  Deštná,  obcí  Lodhéřov,  Pluhův  Žďár  a  Světce,  aby  se  společně
všemi dostupnými prostředky zasadili za zastavení procesu vyhledávání úložiště jaderného
odpadu v lokalitě Čihadlo.
   Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) svým dosavadním počínáním ztratila důvěru
občanů. Její postup je lživý, netransparentní a postrádá zodpovědnost. Je naprosto nezbytné,
aby  veškeré  informace  týkající  se  procesu  vyhledávání  hlubinného  úložiště  byly  veřejně
dostupné a umožňující odbornou oponenturu. 
   Žádáme stažení žádostí o nová průzkumná území ze strany SÚRAO na všech lokalitách do
doby,  než  bude  přijat  slibovaný  zákon  zajišťující  práva  obcí,  který  zároveň  nastolí  i  jasná
pravidla procesu vyhledávání hlubinného úložiště. 
   Chceme,  aby  všechna  přijatá  rozhodnutí  respektovala  vůli  občanů  a  nalezená  řešení
negativně neovlivnila životy příštích generací. 

21. dubna 2018


Přílohy ke stažení