Den proti úložišti 2019 - Na Skalním

 

V sobotu 27.4.2019 se v lokalitě Na Skalním sešli stejně jako před rokem obyvatelé obcí Boňov, Dolních Vilémovic, Klučova, Jaroměřic nad Rokytnou, Lipníka, Ostašova, Myslibořic, Příložan, Ratibořic a Zárubic. Přišli ze svých domovů na místo, které bylo vybráno jako potencionální úložiště jaderného odpadu, aby dali najevo svůj pokračující odpor k jakémukoliv dalšímu pokračování tohoto záměru.

Akce se zúčastnilo stejně jako vloni velké množství účastníků, tentokrát to bylo 334 lidí. A mezi nimi bylo hodně mládeže a dětí. Je vidět, že i nastávající generaci není osud kraje lhostejný. Akci podpořilo i mnoho místních zájmových sdružení a spolků, stejně jako místní podnikatelé. V úvodu akce proběhla krátká rekapitulace vývoje celé kauzy v posledních měsících a to zástupcem Spolku SOS Na Skalním, který celou akci pořádá. Svou zdravici s podporou místních aktivit přednesl také zástupce Platformy proti úložišti, ve které se sdružily obce a spolky, které nesouhlasí se stávajícím způsobem výběru lokalit a také způsobem komunikace mezi státem a místními občany.

Posléze bylo vidět, že ačkoliv bylo pro účastníky nachystáno mnoho příležitostí k rozptýlení, mnozí trávili čas diskuzí o různých částech tohoto palčivého problému. V závěru akce se občané jednotlivých obcí domluvili na pokračujícím jednotném postupu ve svém boji a stvrdili svou vůli svůj spravedlivý boj vyhrát.

Petr Andrýsek, SOS Na Skalním

 

Fotogalerie:

 Fotogalerie spolku SOS NA Skalním.

 

Z médií:

Hlubinné úložiště dál budí emoce, Deník, 30. 4. 2019

 

Pozvánka:


Přílohy ke stažení