V Jaroměřicích nad Rokytnou proběhlo místní referendum. A co dál?

 

Nově přidaná lokalita západně od jaderné elektrárny u Dukovan (nyní nově nazvaná Na Skalním) vstoupila do další fáze svého boje. V sobotu 16. června se v největším městě v lokalitě v Jaroměřicích nad Rokytnou, uskutečnilo historicky první místní referendum. Otázka zněla jasně: „Souhlasíte s vybudováním hlubinného úložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren na území našeho města?“

Náš Spolek SOS Na skalním, z.s. stejně jako všechny ostatní dotčené obce s napětím čekal na výsledek. V uplynulých šesti týdnech jsme se snažili udělat maximum pro to, aby se jaroměřičtí dozvěděli co nejvíce informací o celé problematice a aby mohli v referendu kvalifikovaně rozhodnout. Nebylo to jednoduché. Stávající vytyčený polygon zasahuje do katastrálního území tří k Jaroměřicím přidružených obcí, takže samotné Jaroměřice na první pohled neohrožuje. A tak jsme při prvotních vlastních průzkumech místního veřejného mínění dost často naráželi na nezájem o celou problematiku. Uspořádali jsme tedy postupně šest veřejných debat jak v samotných Jaroměřicích, tak v přidružených obcích. A na závěr koncert nazvaný Protest FEST.

A jak to dopadlo? Nakonec více než dobře. Přišlo 44,6 % oprávněných voličů a z těch 97,7 % řeklo úložišti jasné ne. Pro úložiště hlasovalo pouhých 31 občanů ze skoro patnácti set.

Nyní má jaroměřické zastupitelstvo jasný a nezpochybnitelný mandát proti úložišti nadále bojovat. A učinilo tak jménem svého starosty už ve čtvrtek 21. června, kdy se uskutečnilo první ústní jednání mezi zástupci Ministerstva životního prostředí (MŽP) a dotčenými obcemi. Projednávaly se připomínky k zahájenému správnímu řízení o stanovení průzkumného území. Na tomto jednání zástupci všech šesti dotčených obcí sdělily úředníkům z MŽP i zástupcům DIAMO s.p. (ten pověřilo SÚRAO získáním povolení), že v žádném případě nesouhlasí s jakýmkoliv pokračováním plánování hlubinného úložiště v našem kraji. Za tímto účelem se obce dohodly na vzájemné koordinaci právního postupu. Poté co jejich společný právní zástupce přednesl celou řadu zásadních připomínek k žádosti, nezbylo úředníkům z MŽP než konstatovat, že budou muset řízení přerušit a dát čas předkladateli na opravu a doplnění žádosti. Nyní se chceme soustředit na zlepšení informovanosti celé široké veřejnosti a také chceme získat podporu pro jednání o alternativních řešeních, jak s jaderným odpadem naložit.

Mgr. Petr Andrýsek, spolek SOS Na skalním, z.s., psáno pro zpravodaj Jaderný odpad