Čeřínek - průvodce přírodním parkem

 

Přírodní  park  Čeřínek  se  nachází  asi  10  km  západně  od  města  Jihlavy.  Je  nejen významnou  rekreační  oblastí  pro  obyvatele  Jihlavy  a  okolí,  ale  také výborným  zdrojem  poznání.  Je  to  místo,  kam  se  jezdí  v  létě  na  houby  a  na  výlety, v zimě na sjezdovku nebo na běžky. Vyhlášen byl v roce 1985 a jeho rozloha je 2 313 ha.

Přesto, že se o území Čeřínku dozvíte, že je přírodním klenotem a vodohospodářsky jedinečným strategickým územím, zařadil stát přes trvalý odpor místních obyvatel tuto lokalitu na rozhraní okresů Jihlava a Pelhřimov pod názvem „Hrádek“ mezi 7 lokalit v ČR uvažovaných pro případné umístění stavby hlubinného úložiště vysoce radioaktivního odpadu. Lokalita je podzemním rezervoárem kvalitní pitné a kojenecké vody. Tento prostor se nachází téměř na hydrologické „střeše Evropy“. Tato jedinečná a významná linie prochází v délce 221 km Vysočinou. Žádné vodní toky sem nepřitékají, ale právě naopak – pramení zde mnoho potoků, říček i řek, které postupně  mohutní  a  odtékají  Vysočinou  do  jiných  částí  naší  republiky  a  následně  i  do sousedních  zemí.  Zařazení  této  lokality  do  uvažovaných  lokalit  pro  hlubinné  úložiště radioaktivních odpadů je proto nerespektováním jeho přírodních hodnot a vůle zde žijících občanů.

Zpracoval pobočný spolek Ekoinfocentrum ZO ČSOP za podpory Kraje Vysočina v rámci MA 21, autorkou je Ing. Jana Kotoučková. Vyšlo v r. 2017.


Přílohy ke stažení