Úložiště jaderného odpadu i nadále odmítají

Komunální volby nijak nezměnily stanovisko dotčených lokalit z Kraje Vysočina k uvažovanému úložišti jaderného odpadu. Zástupci samospráv a spolků ho nadále odmítají a aktuálně si slíbili další spolupráci i poté, co některé lokality z výběru vypadnou.

V Kraji Vysočina se nacházejí čtyři z celkových devíti lokalit Česka zvažovaných pro potenciální umístění hlubinného úložiště: Hrádek (u vrchu Čeřínek na Jihlavsku), Horka (u Budišova na Třebíčsku), Kraví hora (Žďársko, pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje) a Na Skalním (u Jaroměřic nad Rokytnou).

"Vzhledem k předchozím výsledkům referend v obcích, trvajícímu odporu obyvatel a negativní zkušenosti s jednáním Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) při komunikaci se zástupci samosprávy i místními obyvateli si nepřejeme další pokračování průzkumných geologických prací," potvrdili v tomto týdnu setrvalé stanovisko noví i staronoví zástupci obcí.

Jak upozornil Martin Schenk, zastupitel Moraveckých Pavlovic z lokality Kraví hora, SÚRAO se nepodařilo nashromáždit všechna data, podle nichž by se dalo vybrat místo splňující bezpečnostní kritéria.

"Přesto se máme už v prosinci dozvědět, které čtyři lokality zůstanou v hledáčku SÚRAO i nadále, bude na nich provádět další průzkum, vedoucí až k finálnímu výběru lokality a zahájení stavby úložiště," řekl Schenk.

"Co nás trápí, je fakt, že ani po letech žádná vláda dosud nepředložila zákon o zapojení obcí a občanů do výběru lokality. Je to právní úprava, kterou předpokládá tzv. atomový zákon, jež stanoví jasná pravidla pro obě strany a obcím zaručí zákonnou možnost hájit v procesu umístění úložiště a povolování jeho stavby své oprávněné zájmy," připomněl Karel Müller, starosta Jaroměřic nad Rokytnou.

Zdroj: Právo

Autor: Jana Pechová