Vysočinské vodní ultimátum!

Tisková zpráva

Dolní Cerekev, 25. 4. 2019 - V době stále se zvyšujícího nedostatku pitné vody, klimatických změna a kůrovcové kalamity musí být ochrana klíčových národních zdrojů pitné vody jednoznačnou prioritou, mají jasno starostové z (ČERTOVA) HRÁDKU a žádají okamžité garance jejich ochrany ze strany MPO a SÚRAO. Nepřípustným hazardem je podle nich možné zřízení hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů v lokalitě (ČERTŮV) HRÁDEK, která vodou zásobuje nejen okolní obce, ale i krajské město Jihlava a prostřednictvím Želivky i hlavní město Prahu a Středočeský kraj. V případě neřešení situace a marného uplynutí 30-ti denní lhůty sami představí kroky k ochraně klíčových národních vodních zdrojů.   

Správa úložišť radioaktivních odpadů /SÚRAO/ vážně uvažuje o zřízení hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů v lokalitě (ČERTŮV) HRÁDEK. Tato lokalita se však nachází na evropském rozvodí a je nenahraditelným zdrojem vod, jak pro okolní obce, tak i pro město Jihlava prostřednictvím vodní nádrže Hubenov. Nelze také přehlédnout, že tato lokalita zasahuje také do povodí vodárenského toku Želivka (Švihov), zásobující pitnou vodou nejen Prahu, ale i velkou část Středočeského kraje.

S ohledem na skutečnost, že nelze předem do budoucna s naprostou jistotou vyloučit možnou přírodní katastrofu nebo nehodu v provozu hlubinného úložiště, tak by kontaminace lokality (ČERTŮV) HRÁDEK radioaktivními odpady vedla v krátkodobém časovém horizontu ke znehodnocení zdrojů pitné vody nejen pro okolní obce, ale i pro město Jihlava, hlavní město Praha a velkou část Středočeského kraje.

Tohoto se obávají starostové obcí Cejle, Dolní Cerekev, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a Rohozná na veřejné jednání v Dolní Cerekve podepsali dne 25.4.2019 dohodu o spolupráci a představili společnou strategii. Její součástí jsou i dopisy adresované k rukám ministra MPO a ředitele SÚRAO.

V těchto dopisech žádají starostové z (ČERTOVA) HRÁDKU :

„Za této situace žádáme jasnou garanci ochrany klíčových národních zdrojů pitné vody. Tuto garanci dle našeho společného názoru poskytuje pouze okamžité vyloučení lokality (ČERTŮV) HRÁDEK z výběru lokalit pro budoucí možnou stavbu hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů.

Je nepochybným faktem, že v době klimatických změn způsobujících nedostatek vody a vrcholící kůrovcové kalamity decimující lesy nejen na Vysočině, je třeba realizovat opatření k ochraně klíčových národních zdrojů pitné vody bez zbytečného odkladu. Z těchto důvodů proto v případě marného po uplynutí lhůty 30 dní přijmeme nezbytná opatření, která by ohrožení vodních zdrojů zabránila.“

V případě marného uplynutí 30-ti denní lhůty a neřešení ochrany klíčových vodních zdrojů si starostové z (ČERTOVA) HRÁDKU vyhrazují právo sami představit a realizovat kroky k ochraně největšího národního bohatství, jímž zdroje pitné vody národního významu nepochybně jsou. /Kontakt - starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák - tel. 777315782/

Mgr. et Bc. Luboš Kliment, společný zástupce Obcí Cejle, Dolní Cerekev, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a Rohozná, kontakt: kliment@akkliment.cz, tel: 776233879Přílohy ke stažení