Zástupci lokality Hrádek opustili vládní Pracovní skupinu pro dialog o úložišti

JIHLAVA/ Obce Cejle, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a Rohozná a spolky 2. alternativa, Bezjaderná vysočina a Čistá Rohozná z lokality zvané Hrádek na Jihlavsku se rozhodli odvolat své zástupce z Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti a na její práci se dále nepodílet. Následují tak zástupce obcí z lokality Březový potok na Plzeňsku, kteří odvolali i předsedu tohoto uskupení. Další fungování pracovní skupiny tak dostává vážnou trhlinu.

Založení skupiny, ve které působí zástupci obcí a spolků ze sedmi lokalit, zástupci zodpovědných státních úřadů a odborníci, bylo zdůvodněno úmyslem podpořit transparentnost v procesu vyhledávání hlubinného úložiště vysoceradioaktivních odpadů a lépe nastavit pravidla pro vyhledávání úložiště. Nic z toho se nestalo, skupina se stala nástrojem Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), jak přesvědčit obce, aby souhlasily s průzkumy a v budoucnu i stavbou. Správa ignorovala odborné názory geologa, ohlasy z obcí vázaných místními referendy a neplnila ani pro ni závazná rozhodnutí Pracovní skupiny jako celku. Zástupci obcí a spolků v Pracovní skupině pouze napomáhali vytvářet pro SÚRAO falešné alibi zdánlivé komunikace s veřejností. Své výhrady zaslaly obce i spolky formou otevřeného dopisu ministrovi průmyslu a obchodu Janu Mládkovi (viz příloha).

Paní Milada Duchanová, starostka obce Hojkov: /„Ve většině obcí kolem Čeřínku proběhla referenda, která zavazují zastupitele, aby se proti hlubinnému úložišti bránili. Do Pracovní skupiny jsme byli nominováni, abychom tyto názory hájili a zastávali se našich občanů. Výstupy z Pracovní skupiny byly prezentovány tak, jako bychom s úložištěm u našich domovů souhlasili. S tím se ztotožňovat nemůžeme.“/

Mgr. Petra Nováčková, spolek 2. Alternativa: /„Navzdory názvu ve skupině žádný dialog neprobíhá, jen soustředěná manipulace a nátlak na obce ze strany SÚRAO, aby úložiště přijaly. Přestože Pracovní skupina má být poradním orgánem, nikdo její rozhodnutí nebere vážně. Nemá smysl trávit dlouhé hodiny na zbytečných jednáních, o jejichž výstupy nikdo nestojí.“/

 

Další informace podají:

Milada Duchanová, starostka obce Hojkov, 607 116 535
Jana Vitnerová, Bezjaderná vysočina, 775 315 818

V příloze Otevřený dopis ministrovi průmyslu a obchodu ve věci zneužívání Pracovní slupiny pro dialog o hlubinném úložišti ze strany SÚRAO ze dne 31. května 2016*

Další články, které vyšly na dané téma

Název: Z pracovní skupiny pro úložiště odchází zástupci lokality Hrádek
Datum: 1.6.2016 17:30 | JIHLAVA (ČTK)
Zdroj: http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/z-pracovni-skupiny-pro-uloziste-odchazi-zastupci-lokality-hradek

Obce a spolky v lokalitě Hrádek na Vysočině odvolaly všechny tři své zástupce z Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti. V otevřeném dopise ministru průmyslu Janu Mládkovi odeslaném v úterý tvrdí, že skupina je zneužívána Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) k vytvoření zdání dialogu. ČTK to dnes prostřednictvím tiskové zprávy sdělila starostka Hojkova na Jihlavsku Milada Duchanová. Ze skupiny už předtím stáhli zástupce obce v lokalitě Březový potok na Klatovsku...

*
Název: Správa úložišť radioaktivních odpadů ignoruje veřejnost, píší spolky Mládkovi
Datum: 02.06.2016 | 14:04
Zdroj: http://denikreferendum.cz/clanek/23101-sprava-ulozist-radioaktivnich-odpadu-ignoruje-verejnost-pisi-spolky-mladkovi

Obce Cejle, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov, Rohozná a spolky 2. alternativa, Bezjaderná vysočina a Čistá Rohozná z lokality Hrádek na Jihlavsku stáhly své zástupce ze skupiny pro dialog o hlubinném úložišti. SÚRAO s nimi prý totiž dialog nevede...

*
Název: Debaty byly zbytečné, obceopouštějí vládní skupinu
Datum: 02.06.2016 | 05:59
Zdroj: http://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/debaty-byly-zbytecne-obce-opousteji-vladni-skupinu-20160602.html | trebicsky.denik.cz/z regionu | havlickobrodsky.denik.cz/z regionu | denik.cz/kraj vysočina

Jihlavsko – Cejle, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnova Rohozná. To jsou obce, které jsou zklamané z fungování pracovní skupiny, která měla podporovat transparentnost v proce
su vyhledávání vhodného místa pro hlubinné úložiš
tě radioaktivního odpadu...

*
Název: Otevřený dopis ministrovi průmyslu a obchodu ve věci zneužívání Pracovní slupiny pro dialog o hlubinném úložišti ze strany SÚRAO
Datum: 02.06.2016
Zdroj: http://www.regionalist.cz/index.php?z1=160602-1464854810

Vážený pane ministře,
jako zástupci obcí s místních spolků z lokality Hrádek bychom Vás rádi informovali o našem hlubokém znepokojení nad způsobem, jakým je výběr lokality pro hlubinné úložiště prováděn, stejně tak nad tím, jak je Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti zneužívána...

*
Název: Jednání o úložišti skřípe, pracovní skupina se rozpadá
Datum: 03.06.2016
Zdroj: http://pravo.novinky.cz/p130m09c.php

JIHLAVA – Obce a spolky z lokality Hrádek na Jihlavsku se rozhodly odvolat své zástupce z Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti a na její práci se dále nepodílet. Následují tak zástupce obcí z lokality Březový potok na Plzeňsku, kteří odvolali i předsedu tohoto uskupení...


Přílohy ke stažení