Den proti úložišti 18. 4. 2015 na lokalitě Kraví hora

V sobotu 18. dubna 2015 proběhl v lokalitě Kraví hora protestní pochod proti úložišti. Tímto happeningem se obyvatelé na pomezí Jihomoravského kraje a kraje Vysočina zapojili do celorepublikové akce „Den proti úložišti“, kterého se zúčastnilo všech sedm lokalit, vybraných jako potencionálně vhodných k budování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu.

Svůj nesouhlas se záměrem budování úložiště vyjádřili lidé formou pochodu, kterého se zúčastnilo více než 110 protestujících. Samotný pochod byl rozdělen do dvou tras. První z tras startovala na myslivecké chatě v Drahoníně a druhá v lokalitě Skalka, která je místem plánovaného centrálního meziskladu jaderného odpadu.

Obě trasy dovedly pochodující až na společné setkání na Kraví hoře. Zde Martin Schenk, předseda pořádajícího sdružení Nechceme úložiště Kraví hora, oba proudy pochodu přivítal, seznámil je s nejnovějšími informacemi ohledně hlubinného úložiště, s umístěním a rozlohou  areálu úložiště a s činností spolku.

Po společném návratu byly na myslivecké chatě v Drahoníně pro přítomné připraveny info tabule s vizualizací plánovaného nadzemního i podzemního areálu hlubinného úložiště a se zakreslením staré důlní činnosti, která představuje vysoké (nepřijatelné) riziko v souvislosti s budováním úložiště. Po krátkém občerstvení následovala více jak hodinová diskuse zúčastněných a následně zábava za doprovodu hudebníků z organizace ROSKA.

Celý pochod probíhal pod záštitou náměstka primátora města Brna, Martina Andera, který se zúčastnil startu na obou trasách a přislíbil podporu města Brna: „V horizontu půl roku bychom mohli zadat odborné expertní prověření všech rizik spojenými s těžbou uranu v Dolní Rožínce, ale i s případným ukládáním jaderného odpadu pod Kraví horou," řekl.

Podporovateli akce byli dále i Strana zelených Tišnov, Hnutí Duha Brno,občanská sdružení Dejmalka a Bystřice bez radiace.

Plakátek s pozváním na akci.

Tisková zpráva o.s. Nechceme úložiště Kraví hora, 15. dubna 2015

Prezentace z tiskové konference v Brně, 15. dubna 2015

"Neměňte nám bydliště na jaderné smetiště", Deník Referendum, 22. 4. 2015